Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokólskim w 2021r.

Konkurs na członków komisji NPP i NPO 2021

Uchwała nr 440_2020 konkurs na członków komisji NPP i NPO

image_printDrukuj