IV edycja Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Z przyjemnością informujemy, iż Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Wicestarostę Jerzego Białomyzego pozyskał środki finansowe z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację IV edycji Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.
W ramach zawartej umowy otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 19 008,00 zł z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu umundurowania dla 18 uczniów klasymundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej.
Karolina Brasławska
Referat Oświaty
image_printDrukuj