Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Zarząd Powiatu Sokólskiego w dniu 20 października 2020 r. podjął Uchwałę
nr  442/2020 w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 20 października 2020 r. do dnia
10 listopada 2020 r.

Wzór formularza zgłaszania uwag i opinii w wersji edytowalnej znajduje się poniżej.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

Informacja w BIP:

https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/wspolpracazorganizacjamipozarzadowymi/konsultacja-projektu-rocznego-programu-wspolpracy-powiatu-sokolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2021.html

Agata Kiczuk

image_printDrukuj