„Skąpani w ogniu walk”, wydawnictwo na okoliczność 100. rocznicy Bitwy Niemeńskiej 1920 r.

We wrześniu Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Wicestarosta Jerzy Białomyzy w imieniu Zarządu Powiatu podpisali umowę z autorem dr. Leszkiem Jasielczukiem dotyczącą przygotowania merytorycznego publikacji historycznej pt. „Skąpani w ogniu walk”, którą Powiat Sokólski wydał na okoliczność 100. rocznicy Bitwy Niemeńskiej 1920 r. Owocem wrześniowego spotkania, ale przede wszystkim wytężonej pracy autora jest książka, która obrazuje przełomowy etap kończącej się wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920, a której lektura niewątpliwie ucieszy osoby interesujące się historią. Jak pisze sam autor, książka stanowi „opis historyczny działań wojennych na Sokólszczyźnie w okresie od lipca do września 1920 r. Albowiem szczegółowe dzieje owych walk wojsk polskich z sowietami na terenie między Grodnem a Sokółką i dalej po rzekę Sokołdę, tj. na obszarze dawnej Zachodniej Grodzieńszczyzny, stanowią jedną ze słabiej poznanych i opracowanych kart w historii tutejszego regionu Białostocczyzny.”
We wstępie czytamy:
„Mija dokładnie 100 lat od momentu, kiedy żołnierze polscy z różnych formacji, w tym z Legionów, Dywizji Ochotniczych oraz Dywizji Górskiej od lipca do września 1920 r. dzielnie walczyli o wolność Sokólszczyzny. W sposób szczególny toczyli oni zacięte boje we wrześniu 1920 r. na obszarze rozciągniętym pomiędzy Sokółką – Sidrą – Dąbrową – Nowym Dworem – Kuźnicą – Klimówką – Odelskiem. Głównie odznaczyły się tu zmagania 21 Dywizji Podhalańskiej prowadzone między innymi na terenie ówczesnych wspólnot parafialnych: Sokółka, Kundzin, Sokolany, Majewo, Sidra, Różanystok, Nowy Dwór, Zalesie, a przede wszystkim w obrębie parafii i kuźnickiej, klimowieckiej i odelskiej. Tutejsze zwycięskie walki niepodległościowe Podhalańczyków zostały okupione bolesną ofiarą w postaci wielu zabitych oraz setkami rannych strzelców. Niemniej jednak, ostatecznie pozwoliły one na stanowcze – wyraźne przyśpieszenie ofensywy Armii Polskiej mającej na celu definitywne pokonanie bolszewików i jak najszybsze wyparcie ich z granic państwa polskiego już jesienią 1920 r.”
Starosta Sokólski Piotr Rećko:
„Cieszymy się bardzo, że dzięki pracy badawczej i wiedzy autora Leszka Jasielczuka, mamy szansę przywrócić zbiorowej świadomości niezwykłe wydarzenia historyczne, które miały miejsce na naszej ziemi przed stu laty, a których waga i zasięg wykraczają daleko poza granice naszej małej ojczyzny. Pamiętajmy o zasługach tamtych ludzi dla wyzwolenia naszej ziemi, ale przede wszystkim dla niepodległości naszej ojczyzny, pamiętajmy o ich grobach w Sokółce, Klimówce, Kuźnicy, Nowym Dworze i Sidrze.”
Pozycja trafi do bibliotek w naszym powiecie.
Opr. AT
image_printDrukuj