Na ratunek zabytkowemu kościołowi – podpisanie umowy

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Jerzego Białomyzego podpisał umowę z Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP Pocieszenia w Zalesiu reprezentowaną przez ks. Jakuba Budkiewicza. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane zabytkowej świątyni.

Wartość historyczna i artystyczna zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich które mają zabezpieczyć wyjątkowo cenny budynek przed postępującym niszczeniem. Prace remontowe zabytku polegać będą na instalacji wentylatorów higrosterowalnych wraz z kanałem wentylacyjnym, mające na celu likwidację zawilgocenia wewnątrz kościoła które powoduje destrukcję murów zabytku.

Wydział Promocji

PB

image_printDrukuj