Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Sokółce rozpoczął świąteczną akcję ,,O uśmiech i radość dziecka”

Tradycyjnie, jak każdego roku Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce rozpoczyna świąteczną akcję ” O uśmiech i radość dziecka”  Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, świąt, na które czekają wszystkie maluchy. W związku z tym organizator akcji gorąco apeluje do społeczeństwa, przedstawicieli zakładów pracy, instytucji, spółek, przedsiębiorstw handlowych o ofiarność i pomoc w ufundowaniu paczek świątecznych dzieciom z rodzin najuboższych.

Akcja zbiórkowa trwać będzie do 31 grudnia 2020r. Środki pieniężne można przekazywać na konto Zarządu Rejonowego PKPS w Sokółce; PKO BP S.A. o/Sokółka 87102013320000100201907492.   Wszystkie dary rzeczowe przyjmowane będą w biurze Zarządu Rejonowego przy ul. Piłsudskiego 8 w godz. 8.00 – 14.00.

Jednocześnie Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dary finansowo – rzeczowe przekazane organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego, można odjąć od rocznego dochodu przed opodatkowaniem Dz. U. nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zmianami Dz.U. Nr. 202 z 12.11.2003r. poz. 1957.