Konkurs „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Od zależności ku samodzielności i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

MODUŁ I          WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

MODUŁ II         SAMOPOMOC

MODUŁ III       UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

MODUŁ IV       INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

W 2021 roku na realizację projektów przeznaczona została kwota 3 000 000 zł. 

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 22 stycznia 2021 r.

https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci-edycja-2021.html

https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci—edycja-2023

 

 

image_printDrukuj