Sprawni i samodzielni bo mobilni II

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce będą mogli cieszyć się nowym autobusem. Pojazd dotarł dzisiaj do Sokółki.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowany przez pełnomocników PFRON Grażynę Bogdańska i Barbarę Górko zawarł umowę z Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Piotra Rećko i Dyrektora PCPR w Sokółce Alicję Rysiejko.
Przedmiotem umowy jest dofinansowane ze środków PFRON następującego projektu w ramach projektów ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru programu „Sprawni i samodzielni…, bo mobilni II”.
Autobus (23 miejscowy) jest przystosowany do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Autobus jest wyposażony w najazdy do transportu wózków inwalidzkich, szyny podłogowe do mocowania oraz pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach.
Zakup autobusu zapewni większy dostęp do edukacji i rehabilitacji poza placówką, m.in. na pływalni, hali sportowej. Przyczyni się do osiągnięcia sukcesu na zawodach sportowych, konkursach, przeglądach.
Dzięki zakupionemu pojazdowi większa liczba podopiecznych będzie mogła skorzystać z wyjazdów organizowanych przez placówkę, nie angażując środków finansowych na wynajem transportu.
PB
Wydział Promocji
image_printDrukuj