Posiedzenie Zarządu z dnia 30.12.2020 r.

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 30.12.2020 r. podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020.
Podjęto również uchwałę Zarządu Powiatu Sokólskiego zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2020 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski oraz uchwałę Zarządu Powiatu Sokólskiego zmieniającą uchwałę w sprawie opracowania na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce.
Kolejna podjęta podczas posiedzenia Zarządu uchwała dotyczyła nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych na rzecz Klubu Senior + w Sokółce.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek PZD w Sokółce o ujęcie w planie budżetowym na rok 2021 środków finansowych na zakup walca drogowego oraz wniosek o wyrażenie zgody na likwidację środka trwałego – kotła wodnego KMR-185.

 

image_printDrukuj