XXXIV Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XXXIV sesję Rady Powiatu Sokólskiego, która odbyła się w trybie nadzwyczajnym i zdalnym prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Krzysztof Krasiński.
Jedyny punkt Sesji poddany głosowaniu brzmiał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021.
Punkt zreferował Dyrektor Wydziału Finansowego Daniel Supronik: ,, Jeśli chodzi o zmiany w budżecie Powiatu na rok 2021, po stronie dochodów wygląda to następująco:
– w dziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 1 125 527, 94 zł dokonano w związku z zaakceptowaniem wniosku o płatności projektu “Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego” i przyznaniem refundacji poniesionych w 2020 r. wydatków zadania.
– w dziale – Licea ogólnokształcące – zwiększenia o kwotę 1 500 000,00 zł dokonano w związku z wnioskiem do Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadania pn. “Strzelnica w powiecie 2021”.
Dokonano również zwiększenia o kwotę 92 104,33 zł w związku z zaakceptowaniem wniosku o płatność projektu “Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego” i przyznaniem refundacji poniesionych w 2020 r. wydatków zadania.
Po stronie wydatków:
– w dziale – Licea ogólnokształcące – zwiększenia o kwotę 2 716 800,00 zł dokonano przyjmując do planu realizację zadania pn. ,,Strzelnica w powiecie 2021”. Dokonano jednocześnie zwiększenia o kwotę 832,00 zł zabezpieczonych środków na funkcjonowanie jednostek oświatowych.
Jeżeli chodzi o realizację zadania pn. ,,Strzelnica w powiecie 2021”, montaż tego zadania będzie wyglądał następująco: po złożeniu wniosków do Ministerstwa Obrony Narodowej planujemy pozyskanie około, bądź ponad półtora mln. zł. Został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z wnioskowaną kwotą dofinansowania(…) po pozytywnym rozpatrzeniu naszych wniosków zamierzamy realizować w/w zadanie ”
 Poszczególne Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Starosta Sokólski Piotr Rećko w odpowiedzi na pytanie jednego z radnych, potwierdził, że strzelnica ma być zlokalizowana na terenie wydzierżawionym w gminy Kuźnica. ,, Docelowo chcemy ten obiekt przekazać do prowadzenia naszym szkołom, klasom mundurowym, po to żeby one czuły się tam gospodarzami. Chcemy żeby ze strzelnicy korzystała Straż Graniczna, WOT, a także wszystkie służby mundurowe. Wybrana lokalizacja jest bardzo dobra, jest to teren na uboczu, bezpieczny, a zarazem blisko siedziby SG w Kuźnicy. (…) Został ogłoszony przetarg na projekt, mamy już rozstrzygniecie, tak że w obecnym roku strzelnica powinna zostać wybudowana, jeżeli sprawnie otrzymamy pieniądze z MON, tak jak to się działo przy poprzednich wnioskach. Nie widzę tutaj żadnego zagrożenia dla dotrzymania terminu realizacji.” – mówił Starosta Piotr Rećko.
Wszyscy obecni na Sesji radni (19) głosowali za przyjęciem projektu uchwały.
Starosta Sokólski Piotr Rećko podziękował radnym za zgodne głosowanie.
Patrycja A. Zalewska
image_printDrukuj