NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU

Zarząd Powiatu Sokólskiego z dniem 21 stycznia 2021 r. ogłosił nabór wniosków o wsparcie
finansowe rozwoju sportu.
Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2021 r.
wynosi 100
000 zł.
Zapraszamy kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie powiatu
sokólskiego do składania ofert, w terminie
do dnia 15 lutego 2021 r. do godz. 15.00.
Informacji dotyczących konkursu i naboru wniosków udziela Agata Kiczuk – Kierownik Referatu
Kultury, Sportu i Kultury Fizycznej, tel. 85-711-08-55,
agata.kiczuk@sokolka-powiat.pl
Szczegółowe warunki konkursu pod adresem:
image_printDrukuj