Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego Posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 20 stycznia 2021r. Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021-2033,
 2. zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021,
 3. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sokólskiego na rok 2021,
 4. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Sokólskiego na rok 2021.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZS w Dąbrowie Białostockiej o przyznanie dodatkowych 6 godzin zajęć z religii prawosławnej. Zarząd dokonał również analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2020 w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

Podczas posiedzenia, Zarząd ogłosił nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu w 2021r.

Zarząd zatwierdził rozliczenia z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach dotacji dla:

 1. Uczniowskiego Klubu Sportowego ” Boxing Sokółka” na realizację zadania publicznego pn. ” Spełniaj marzenia poprzez sport”,
 2. Sokólskiego Klubu Kolarskiego ” Sokół” z siedzibą w Sokółce na realizację zadania publicznego pn. ” Kolarska przygoda z SKK Sokół 2020″,
 3. Sokólskiego Stowarzyszenia Bilardowego LP, z siedzibą w Sokółce na realizację zadania publicznego pn. ” Kontynuacja zadania: Sokółczanie w drodze po Mistrzostwo Świata w sporcir bilardowym”,
 4. Klubu Sportowego ” Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka” na realizację zadania publicznego pn. ” Promocja Sportu na terenie Powiatu Sokólskiego”
 5. Combat Sports Academy z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej na realizację zadania publicznego pn. „Powiat Sokólski- przyjazny wojownikom 2020”
 6. Akademii Sportu Falcon Sokółka na realizację zadania publicznego pn. ” W świat sportu z Akademią Sportu Falcon- edycja 2020″.

Zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, drogi położonej na działce nr 78/7 położonej w obrębie geodezyjnym Kudrawka, gm. Nowy Dwór, drogi położonej na działce nr 78/10 położonej w obrębie geodezyjnym Kudrawka, gm. Nowy Dwór, drogi położonej na działce nr 249 położonej w obrębie geodezyjnym Chilmony, gm. Nowy Dwór.

Podczas posiedzenia Zarząd podjął następujące uchwały:

 • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia magazynowo- garażowego znajdującego się w budynku przy ul. Kunawina 70 w Dąbrowie Białostockiej,
 • w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021,
 • w sprawie powołania Zespołu Projektowego na rzecz realizacji projektu pn. ” Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości.

Zarząd zawarł porozumienie z PUP w Sokółce w sprawie udzielenia wsparcia przez PUP w Sokółce w realizacji zadań Powiatu w zakresie obowiązków realizowanych przez Referat Leśnictwa Wydziału Ochrony Środowiska i Architektury Starostwa Powiatowego w Sokółce.

KG

image_printDrukuj