Nowy adres ośrodka zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Białostockiej

Informujemy, że ośrodek zamiejscowy
Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Białostockiej zmienił siedzibę.

Aktualny adres:
Dąbrowa Białostocka, ul. gen. Nikodema Sulika 4A (PUP)

KONTAKT:
Wydział Ochrony Środowiska i Architektury
Referat Architektury – tel. 85 712 66 43
Referat Leśnictwa – tel. 85 712 66 47

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
PODGiK – tel. 85 712 66 53
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków – tel. 85 712 66 48

Wydział Komunikacji
tel. 85 712 66 56

image_printDrukuj