UWAGA WŁAŚCICIELE POJAZDÓW !!!

30 dni na zarejestrowanie pojazdu od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

Od 1 stycznia 2021r. przestał obowiązywać 180 dniowy termin na zarejestrowanie lub zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu. Przywrócony został, dotychczas obowiązujący w ustawie Prawo o ruchu drogowym, 30 dniowy termin zawiadomienia o zbyciu/nabyciu oraz rejestracji pojazdów sprowadzonych z terytorium Unii Europejskiej. Dotyczy to pojazdów sprowadzanych lub sprzedanych/zakupionych po 31 grudnia 2020 r. Dla pojazdów sprowadzonych bądź nabytych/zbytych w okresie od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2020 obowiązuje termin 180-dniowy.

Za niedotrzymanie terminu grozi kara administracyjna w wysokości od 200 do 1000 zł, która nakładana jest w takiej samej wysokości zarówno na właściciela jak i na współwłaściciela pojazdu (nie dotyczy aut sprowadzonych bądź nabytych/zbytych w okresie do 31 grudnia 2019 r.)

Jak skutecznie zgłosić nabycie lub zbycie pojazdu?

  1. Zachęcamy osoby posiadające profil zaufany do składania zawiadomień o nabyciu/zbyciu pojazdu drogą elektroniczną. Wniosek wraz z czytelną kopią dokumentu potwierdzającego nabycie/zbycie można przesłać:
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • za pośrednictwem platformy GOV.pl
  1. Istnieje również możliwość przekazania dokumentów do Starostwa Powiatowego pocztą albo zostawienia ich w skrzyni przy poczekalni Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sokółce w godz. 7.30-15.00. W przypadku przesłania lub pozostawienia oryginału dokumentu potwierdzającego nabycie/zbycie pojazdu, po dokonaniu adnotacji na dokumencie, zostanie on odesłany pod wskazany we wniosku adres.

Jak skutecznie zarejestrować pojazd ?

Wymagane obowiązującymi przepisami dostarczenie oryginałów dokumentów i tablic rejestracyjnych powoduje konieczność wizyty w urzędzie.

Rejestracji można dokonać zostawiając wniosek o rejestrację wraz z kompletem dokumentów w skrzyni przy poczekalni Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sokółce w godz. 7.30-15.00. Po dokonaniu rejestracji pracownik Referatu Rejestracji Pojazdów skontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu umówienia wizyty (Wszelkie niezbędne formularze można znaleźć na BIP Powiatu Sokólskiego w zakładce wnioski do pobrania)

Wszelkie niezbędne formularze można znaleźć na BIP Powiatu Sokólskiego w zakładce wnioski do pobrania

image_printDrukuj