Zastępca Dyrektora PUP w Sokółce Antoni Hrynkiewicz odchodzi na zasłużoną emeryturę

Dziś w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce odbyło się uroczyste pożegnanie zastępcy dyrektora PUP w Sokółce pana Antoniego Hrynkiewicza, który odchodzi na zasłużoną emeryturę.
Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z panią dyrektor PUP w Sokółce Małgorzatą Ejsmont, kierownikami działów oraz pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy złożyli serdeczne podziękowania i wyrazili swoją wdzięczność za zaangażowanie, profesjonalizm i solidną oraz wzorową współpracę przez wiele lat pracy. Nie zabrakło kwiatów, upominków, życzeń zdrowia i realizacji pasji na czas zawodowego odpoczynku.
Pan Antoni Hrynkiewicz pełniąc przez 24 lata funkcję radnego miejskiego a przez 14 lat funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej przyczynił się do rozwoju regionu.
To osoba niezwykle oddana i zaangażowana w działalność publiczną i społeczną. W czasie jego kadencji (2011-2014) wybudowano oczyszczalnie ścieków, zmodernizowano ujęcia wody, zmodernizowano szkoły, hale sportowe, boiska i zrealizowano wiele inwestycji poprawiających infrastrukturę i życie mieszkańców. Przez ponad 15 lat był aktywnym działaczem Związku Gminnego OSP RP Gminy Dąbrowa Białostocka oraz nieprzerwanie przez 13 lat pełnił funkcję społeczną Prezesa Zarządu Gminnego OSP RP. Dzięki działaniom pana Antoniego Hrynkiewicza Związek Gminny OSP RP Gminy Dąbrowa Białostocka został wyposażony w sprzęt oraz wozy strażackie. Na ten cel zostały przyznane fundusze m.in. z budżetu gminy oraz z Nadleśnictwa Czarna Białostocka.
Od 30 lat pan Antoni Hrynkiewicz działa w Lidze Obrony Kraju, bierze udział w zawodach strzeleckich. Jest oddany pracy na rzecz ochrony miejsc pamięci narodowej – to on był inicjatorem budowy pomnika gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej w 1989 r.
Od 1989 r. stale współpracuje ze Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych.
Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony przez prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Panu Antoniemu Hrynkiewiczowi życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia oraz odpoczynku na zasłużonej emeryturze.

Opr. mb

image_printDrukuj