Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego Posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 26.02.2021r. Zarząd podjął następujące uchwały:

–  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021,

– w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o wsparcie finansowe rozwoju sportu w roku 2021 pod względem merytorycznym.

Podczas posiedzenia, Zarząd ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Sokólskiego.

Zarząd zawarł umowę z Gminą Suchowola w sprawie przekazania dotacji w 2021 roku na:

  • Pokrycie kosztów wyjazdu uczniów ZS w Suchowoli na zawody sportowe,
  • Dofinansowanie działalności Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZS w Suchowoli.

Ponadto, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski:

  • Wniosek Klubu Combat Sports Academy w Dąbrowie Białostockiej o zwolnienie z opłat za korzystanie z obiektów sportowych ZS w Dąbrowie Białostockiej i ZSZ w Sokółce,
  • Wniosek Centrum Trzech Kultur w Suchowoli o rozważenie współpracy w zakresie planowania i organizacji wspólnych wydarzeń związanych z żydowskim dziedzictwem,
  • Wniosek Dyrektora PZD w Sokółce o przyjęcie przez powiat dróg zlokalizowanych w obrębie Różanystok, gmina Dąbrowa Białostocka.

Podczas posiedzenia, Zarząd zawarł umowę z Gminą Szudziałowo o dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B-Zwierżany-kol. Zwierżany”.

Następnie podczas posiedzenia Zarząd zatwierdził rozliczenia dotacji udzielonej w 2020r. Stowarzyszeniu SursumCorda, z siedzibą w Nowym Sączu na realizację zadania polegającego na:

  • Prowadzeniu punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Dąbrowie Białostockiej
  • Prowadzeniu punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Suchowoli.

Zarząd rozstrzygnął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce – Projekt pod nazwą „Modernizacja Infrastruktury Sportowej przy  Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce” finansowany między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Podczas posiedzenia zostało rozstrzygnięte również postepowanie w przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej.

KG

image_printDrukuj