Zakończenie budowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 670 i drogi powiatowej Nr 1249B w pobliżu miejscowości Nowy Dwór

Dziś odbyło się spotkanie podsumowujące remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 670 i drogi powiatowej Nr 1249B w pobliżu miejscowości Nowy Dwór. Podczas wydarzenia obecni byli m.in.: Paweł Wnukowski Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Wójt Gminy Nowy Dwór Andrzej Humienny, Kazimierz Łabieniec Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego, Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Mariusz Nahajewski.
-„Dzięki współpracy trzech samorządów, lokalnej gminy i ich przedstawicieli z Panem Wójtem Andrzejem Humiennym na czele, Starostą Piotrem Rećko, Wicestarostą Jerzym Białomyzym i członkami zarządu oraz radnymi powiatowymi a także Zarządem Województwa Podlaskiego doszło do wspaniałej inwestycji, której dzisiaj odbywa się zwieńczenie. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, osobom które zabiegały, aby dokończyć tę inwestycję. Zależy nam, aby każda miejscowość, która ma dostęp do drogi wojewódzkiej, miała tą możliwość przebudowy tych dróg. Dlatego w roku ubiegłym przeznaczyliśmy na ten cel rekordowe środki, mimo panującej pandemii w naszym kraju, bo były to środki rzędu 50 milionów złotych, służące przebudowie infrastruktury. Było to wiele dróg na terenie powiatu sokólskiego, o które bardzo mocno zabiegała Wiesława Burnos, Członek Województwa Podlaskiego, wspólnie z Piotrem Rećko, Starostą Powiatu Sokólskiego. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom, które tak bardzo zabiegały, aby dokończyć tą drogę”-mówił Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Paweł Wnukowski.
Zadanie miało na celu poprawienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez wykonanie korekty geometrii skrzyżowania:
– skanalizowanie skrzyżowania
– wykonanie wysp typu kropla
– wykonanie lewoskrętów.
-„Cieszy nas bardzo, ze współpracując z samorządami, możemy poprawiać infrastrukturę drogową, a co za tym idzie, jakość życia mieszkańców. To ważne wydarzenie dla mieszkańców powiatu sokólskiego, a szczególnie Nowego Dworu. Sukces ma wielu ojców, ale w przypadku tej inwestycji rzeczywiście tak jest.”- mówił Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy.
-„Osiem lat temu zacząłem zabiegać o remont tego skrzyżowania. Przewinęło się to przez trzech marszałków, ale do trzech razy sztuka. W końcu realizacja tej inwestycji doszła do skutku” – dodał Wójt Gminy Nowy Dwór, Andrzej Humienny.
Wartość zadania: 1 325 819,16 zł
Wykonawca: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, Dąbrowa Białostocka
W ramach w/w zadania zostało wykonane:
• Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej – 7 350 m 2
• Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 127,0 m 2
• Wykonano przepusty drogowe z blachy falistej o śr. 60 cm – 45,00 m,
• Wykonano przepusty drogowe z blachy falistej o śr. 90 cm – 24,00 m,
• elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe),
• Wykonano roboty towarzyszące – (plantowanie skarp, humusowanie skarp, brukowanie, czyszczenie rowów ).
Na zakończenie tradycyjnie przecięto wstęgę.
A.S.
image_printDrukuj