Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego Posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 26 marca 2021r., Zarząd przyjął bilans z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2020.

Zarząd podjął następujące uchwały:
– w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej i SP ZPO w Krynkach za rok 2020,
– w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na 2021,
– w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2020,
– w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki          organizacyjne Powiatu Sokólskiego.

Podczas posiedzenia, Zarząd unieważnił postępowanie w zakresie I i II części zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowych maszyn rolniczych: pługa 3-skibowego i agregatu uprawowo-siewnego w ramach doposażenia warsztatów szkolnych dla zawodu technik rolnik w Zespole Szkół w Suchowoli.

Zarząd dokonał również wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowych urządzeń gastronomicznych w ramach doposażenia pracowni kształcenia zawodowego w kierunku kucharz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.

KG

image_printDrukuj