Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego Posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 31 marca 2021r., Zarząd podjął następujące uchwały:

– w sprawie wyznaczenia zastępstwa dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli w przypadku nieobecności w szkole,

– w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu stanowiącego własność Powiatu Sokólskiego,

– w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynków z terenu działki nr 312/7 położonej w obrębie Sokółka- miasto, stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego,

– w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynków z terenu działki nr 3102/10 i 3102/15 położonej w obrębie Sokółka- miasto, stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego.

Podczas posiedzenia, Zarząd zawarł umowę z Gminą Sidra o dofinansowanie zadania pn.: „ Opracowanie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego”.

Zarząd zawarł umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu Certyfikowanych Klas Mundurowych przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Zarząd przyjął rozliczenie dotacji przekazanych szkołom i placówkom niepublicznym w roku 2020 z budżetu Powiatu Sokólskiego.

KG

 

image_printDrukuj