Uwaga Klienci Wydziału Komunikacji!

Czasowo wydłuża się ustawowy termin, w którym należy zgłosić zbycie bądź nabycie pojazdu lub zarejestrować pojazd sprowadzony z kraju UE.
Od 1 lipca 2021 r. termin ten wynosi 60 dni.

Od 1 lipca 2021 r. ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw wydłużono z 30 do 60 dni terminy na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej, oraz terminy na zgłoszenie zbycia albo nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju. Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 1 lipca 2021 r. Wydłużone terminy będą obowiązywały do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

fot. pixabay

image_printDrukuj