XLII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XLII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego rozpoczęła się od uroczystego pożegnania Wieloletniej Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego w Krynkach Krystyny Karolkiewicz.
 
Pani Krystyna Karolkiewicz piastowała funkcje kierownika w latach 2002-2021. Przyczyniła się do modernizacji budynku SP ZPO w Krynkach. Za jej kadencji wykonano m.in. remont kotłowni, wybudowano łącznik między budynkami, przeprowadzono termomodernizację budynku, zwiększono ilość łóżek. Dzięki pani Kierownik Krystynie Karolkiewicz, Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Krynkach cieszy się dobrą opinią, o czym świadczą liczne telefony z różnych miejscowości województwa podlaskiego od osób, które chciałyby zapewnić miejsce swoim bliskim, potrzebującym specjalistycznej opieki pielęgnacyjnej. Pani Krystyna cieszy się dużym szacunkiem wśród swoich podopiecznych, a także wśród personelu Zakładu. Jest osobą miłą, wyrozumiałą i życzliwą, a co najważniejsze troskliwą i empatyczną. Dostrzega każdego pacjenta i czynnie uczestniczy w ich życiu, zawsze znajdzie czas na rozmowę z nimi oraz ich bliskimi.
 
Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Przewodniczącym Rady Krzysztofem Krasińskim w imieniu własnym oraz całej społeczności Powiatu Sokólskiego złożyli serdeczne podziękowania pani Krystynie Karolkiewicz za jej zaangażowanie, profesjonalizm oraz życzliwość jaką otaczani są pacjenci. Następnie wręczyli pani Krystyny Karolkiewicz podziękowanie oraz kwiaty.
 
Sprawozdanie Starosty z prac zarządu w okresie między sesjami oraz Sprawozdanie Starosty Sokólskiego z wykonania uchwał za I półrocze 2021r. zreferował Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy.
 
Punkt „ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce w 2020r.” przedstawiła Anna Marta Aniśkiewicz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.
Radni pozytywnie rozpatrzyli projekt uchwały.
 
Kolejne punkty „ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi finansowej i kadrowej jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego” oraz „ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwaleni statutu Powiatu Sokólskiego” zreferowała Katarzyna Nowak Sekretarz Powiatu Sokólskiego.
Radni pozytywnie przegłosowali projekty uchwał.
 
 
Punkt „ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021-2033” zreferowała Anna Jolanta Piszczatowska Skarbnik Powiatu Sokólskiego.
 
„ W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033 dokonano zmian planu dochodów i wydatków w latach 2021 i 2022 w związku ze zmianami w zadaniach wieloletnich pt. „ Przebudowa drogi powiatowej 1266B Czuprynowo – Klimówka” na terenie Gminy Kuźnica oraz „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce wraz z budową mostu w m. Staworowo w Powiecie Sokólskim – etap II”. Stosowanych zmian dokonano również w wykazie przedsięwzięć. W wykazie przedsięwzięć zwiększono również o kwotę 2 879,37 zł wartość zadania pn. „Gminy aktywni członkowie społeczności”. Są to wydatki niekwalifikowane projektu. O kwotę 653 528,44 zł zwiększono wartość zadania pn. Scalenie gruntów obiekt „ Ostrówek”, uszczegółowiając jednocześnie nazwę zadania ze względu na rodzaj i zakres planowanych prac. Szczegółowa nazwa zadania brzmi: Scalenie gruntów „Ostrówek” – budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu – zagospodarowania poscaleniowego operacji typu „ Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „ Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2021 na obiekcie „Ostrówek” Gmina Suchowola. Jednocześnie do wykazu przedsięwzięć dodano zadanie pn. „ Budowa hali magazynowo- garażowej na potrzeby Obwodu Drogowo – Mostowego Nr 1 w Sokółce”, dotychczas zaplanowane jako zadanie jednoroczne. Łączna kwota zadania opiewa na kwotę 500 000,00 zł. Realizowane będzie w latach 2021-2022. Zmianie uległy również planowane dochody i wydatki roku 2021, ujęte w uchwale budżetowej.”
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
 
Kolejny przedstawiony punkt przez Annę Jolantę Piszczatowską Skarbnik Powiatu Sokólskiego brzmiał: „ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021.” Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez radnych.
 
Na zakończenie Starosta Sokólski opowiedział o planowanych inwestycjach na 2022 rok oraz projekcie „ Nowy Ład”:
 
„ Na wniosek radnych został przygotowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego projekt wniosku, który zostanie złożony do „Polskiego Ładu” obejmujący inwestycje na terenie miasta Sokółka i Gminy Sokółka. Panowie Radni uznali, że Sokółka jest wartością większą niż kłótnie i spory z magistratem miejskim. We współpracy z mam nadzieję Gminą Sokółka i Gminą Janów złożymy do „ Nowego Ładu” następujące inwestycje drogowe – chcemy zrealizować: remont drogi od miejscowości Trzcianka – Kładziewo przez Szyndziel do Sokółki. W następnej kolejności przebudowa kanalizacji na terenie ul. Targowej, ciągu pieszo-rowerowego oraz parkingu przy targowicy. Następnie przebudowa ul. Zabrodzie z ciągiem pieszo-rowerowym, przebudowa ul. Górnej, przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z ciągiem pieszo – rowerowym wraz z odwodnieniem i stworzeniem parkingu przy kościele na os. Zielonym. Jest to pakiet inwestycji, który obejmuje około 30 mln zł. Jeżeli Gmina Sokółka nie podpisze porozumienia, zrealizujemy tę inwestycję samodzielnie bez wkładu Gminy Sokółka z uwagi na wartość dofinansowania – 95%. Bardzo zależy nam, żeby połączyć ulicę Zabrodzie z ulicą Nową. Drugi bardzo ważny pakiet, który chcemy zrealizować to strategiczne drogi na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka i Gminy Suchowola na terenie Powiatu Sokólskiego. Chcemy zrealizować drogę od Domurat przez Zwierzyniec Wielki, Zwierzyniec Mały, Małowistę do Dąbrowy Białostockiej przez Aleje Solidarności, ul. Tysiąclecia. (…) Przebudowa kanalizacji i wodociągów na ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dąbrowie Białostockiej to bardzo ważny projekt, który musi być kompatybilny z przebudowa drogi ul. Tysiąclecia. Chcielibyśmy także przebudować wejście do Sanktuarium w Różanymstoku oraz cały ciąg pieszy wzdłuż murów i do miejscowości Grodziszczany aż do torów kolejowych. Wartość tej inwestycji do około 40 mln zł. Z całego serca dziękuje wszystkim radnym powiatowym, którzy pracowali przy tych projektach, włożyli zaangażowanie i pomysł.(…) Szczególnie chciałbym podziękować, że w poprzedniej kadencji Romuald Gromacki wspólnie z nami podjął decyzję o stworzenie projektów na realizację tych inwestycji, bez tych projektów, nie mielibyśmy czego szukać w nowym ładzie.”
 
Szczegółowo o planowanych inwestycjach tutaj: http://sokolka-powiat.pl/2021/07/15/xlii-sesja-rady-powiatu-sokolskiego-2/
 
KG
fot. JZ
image_printDrukuj