Odbiór techniczny inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B – Zwierżany – kol. Zwierżany

Dzisiaj miał miejsce odbiór techniczny inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B – Zwierżany – kol. Zwierżany. Inwestorem był Powiat Sokólski a współinwestorem Gmina Sidra. Łączna wartość zadania wyniosła 2 312 018,05zł (dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 147 605,67 zł). Wkład Powiatu Sokólskiego wyniósł 582 206,19 zł a Gminy Sidra: 582 206,19 zł. Wykonawcą drogi była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk.

W odbiorze drogi wziął udział Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg – Andrzej Tomaszczyk, Kierownik Wydziału Komunikacji Dróg – Krzysztof Pawłowski, Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce Elżbieta Grygorczuk, Prezes Firmy KAMPOL – Barbara Szymczyk, Kierownik Budowy – Bogusław Szymczyk, Naczelnik Wydziału PZD w Sokółce – Michał Rećko, PZD w Sokółce – Edyta Zajczyk oraz Łukasz Czyżewski, który reprezentował Urząd Gminy Sidra.

„Przebudowany odcinek ma 3,167 km długości oraz 5,5m szerokości nawierzchni. Inwestycja została zrealizowana we współpracy Powiatu Sokólskiego z Gminą Sidra wraz z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 50% wysokości. Droga będzie łączyć miejscowości – Śniczany przez Zwierżany do Kolonii Zwierżany. Jest to pierwszy etap całej inwestycji, drugi etap jest jeszcze w trakcie. Są to miejscowości Gliniszcze Małe i Gliniszcze Wielkie będzie to fajnym połączeniem do drogi wojewódzkiej.” – powiedziała Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce Elżbieta Grygorczuk.

Zakres przebudowy drogi:
– Długość przebudowywanego odcinka – 3,167km
– Szerokość jezdni bitumicznej – 5,50m
– Roboty ziemne w zakresie wykopów – 12 563,07m3
– Wykonanie nasypów – 13 706,40 m3
– Wykonanie studzienki ściekowej prefabrykowanej betonowej – 2,0szt.
– Wykonanie oznakowania poziomego – 62,59m2
– Ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z PSOR
– Ustawienie barier stalowych jednostronnych – 224,00m
– Wykonanie chodników z kostki betonowej grubości 6cm – 87,00m2

JZ

image_printDrukuj