Szpital w Sokółce otrzymał dofinansowanie

  W dniu dzisiejszym w Sokółce została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. :,, Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SPZOZ w Sokółce – etap II” w ramach Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

  Umowa została podpisana w obecności pana Jerzego Białomyzego Wicestarosty Powiatu Sokólskiego pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Panią Wiesławę Burnos Wicemarszałek Województwa Podlaskiego a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce reprezentowanym przez pana Jerzego Kułakowskiego – Dyrektora SPZOZ w Sokółce.

  Pan Jerzy Kułakowski tak przybliżył realizowany projekt. ,, II Etap polega na pracach budowlanych i wyposażeniu w sprzęt i aparaturę sterylizatorni, OIOMu oraz głównie zakupów sprzętowych. Jest to kolejny etap tego dużego projektu, który realizujemy od 2018 roku. W I etapie zbliżamy się do końca budowy nowego bloku operacyjnego. Dzięki tej całej inwestycji zapewniamy nową jakość dla naszych pacjentów, podnosimy standard leczenia. Szpital nasz został oddany do użytku 1984 roku. Przez cały ten okres funkcjonował w takim standardzie, w jakim został oddany do użytku. Dzięki realizacji tego projektu wchodzimy na nowy poziom, nową jakość, w nowe pomieszczenia, gdzie będą udzielane świadczenia medyczne nowoczesnym sprzętem”.

  Pan Jerzy Białomyzy ,,Nam jako Zarządowi Powiatu Sokólskiego zależy bardzo, aby ludzie mieszkający na terenie naszego powiatu czuli się bezpiecznie. Bezpieczeństwo zdrowotne każdego mieszkańca powiatu jest dla nas priorytetem. Staramy się, żeby SPZOZ w Sokółce rozwijał się. Czynimy wszelkie działania po to, żeby jakość usług świadczona w naszym szpitalu była jak najwyższa”. Wicestarosta podziękował w mieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećko oraz członków Zarządu Powiatu Sokólskiego pani Wiesławie Burnos, Arturowi Kosickiemu Marszałkowi Województwa Podlaskiego, całemu Zarządowi, że dofinansowują projekty podnoszące jakość usług medycznych na terenie Powiatu Sokólskiego. Zapewnił o dalszym wsparciu finansowym dla SPZOZ w Sokółce.

  Wiesława Burnos ,, Osobiście bardzo się cieszę, że szpital złożył wniosek, że dofinansowanie zostało przyznane. Całkowita wartość projektu 7 331 557,53 zł. Dofinansowanie 4 921 385,13 zł. Niech to przedsięwzięcie służy mieszkańcom naszego powiatu”.

Opr. Elżbieta Rapiej