Zatwierdzenie projektu zmian organizacji ruchu

W dniu 20.10.2016 r. Starosta Sokólski Piotr Rećko zatwierdził projekt zmian stałej organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych nr 1230B (ul. Małyszówka), nr 2310B ( ul. Południowa) i nr 2307B (ul. Sportowa) w Dąbrowie Białostockiej. Zmiany w organizacji ruchu polegają na wykonaniu oznakowania pionowego oraz sześciu zwalniających progów wyspowych. Na przedmiotowych odcinkach kursuje komunikacja autobusowa […]

Uczniowie wraz z Dyrektorem ZS w Sokółce dziękują za wsparcie finansowe…

Dyrektor Zespołu Szkół w Sokółce Iwona Grzybowska wraz z uczniami złożyli wizytę Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko, aby podziękować za pomoc i finansowe wsparcie przy organizacji wyjazdu młodzieży na III  Centralny Zlot Klas Mundurowych. „Uczniowie klas mundurowych w dniach 3-8 października brali udział w III Centralnym Zlocie klas mundurowych w Żaganiu(…) Podczas wyjazdu nabyliśmy szeroką wiedzę […]

Wyróżnienia dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko, nagrody nauczycielom ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat funkcjonowania dzisiejszej oświaty. Nauczyciele opowiedzieli […]

62 mln zł na scalanie gruntów w powiatach: siemiatyckim, hajnowskim, monieckim i sokólskim

O zawarciu sześciu umów na ponad 62 mln zł na scalanie gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poinformowali na konferencji prasowej w czwartek 20 października Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, a także Danuta Konopka, Dyrektor Departamentu Mienia i Geodezji i Urszula Wojszel, zastępca dyrektora […]

Uczniowie ZSZ w Sokółce w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

7 października w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce po raz kolejny wzięli udział w inauguracji „Pól Nadziei”. Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej przedstawiono potrzeby i sytuację niepełnosprawnych osób. Podsumowano również poprzednią edycję, w której wzięło 144 placówek, a suma jaką ostatecznie uzyskano wyniosła 240 tysięcy złotych. Podczas obecnej […]

Paweł Jacewicz – absolwent LO w Sokółce

W dniach 9-12 października 2016 roku wraz z Pawłem Jacewiczem – obecnie już absolwentem LO im. Mikołaja Kopernika w Sokółce – gościliśmy w Brukseli na zaproszenie Pani Róży Thun. Wyjazd Studyjny do Brukseli był nagrodą ufundowaną przez posłankę do Parlamentu Europejskiego za zajęcie przez Pawła II miejsca w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego im. ks. prof. Józefa Tischnera „Mikroprofesor 2016”. 3 – dniowy pobyt w […]

Nauczyciele z Mołodeczna ponownie w Sokółce

Powiat Sokólski realizuje projekt pn. „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”, w ramach środków przyznanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016., w którym udział biorą nauczyciele i podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce oraz nauczyciele i wychowankowie Specjalnej Szkoły z Internatem nr 2 dla Dzieci z […]

Moda na czytanie w sokólskim LO

W bieżącym roku szkolnym LO im. M. Kopernika w Sokółce uczestniczy w realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Program ten został uchwalony przez Radę Ministrów na najbliższe pięć lat w 2015 r. Jego celem jest m.in. wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów, wzmacniania ich aktywności i kompetencji czytelniczych, promocję  czytelnictwa dzieci i młodzieży. […]