Kolejny sukces! Otwarcie Dróg Powiatowych w Sidrze i Kuźnicy

Uroczystości otwarcia dwóch kolejnych Dróg Powiatowych rozpoczęła dziś Msza Święta Dziękczynna w Kościele pw. Św. Trójcy w Sidrze. Wśród zgromadzonych na dzisiejszym wydarzeniu byli obecni m.in. Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz ze swoją Małżonką Edytą, Członkowie Zarządu Powiatu – Alicja Rysiejko i Kazimierz Łabieniec, Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Jakub Fic oraz Grzegorz Pul Dyrektor […]

NOWE DROGI W POWIECIE SOKÓLSKIM ! NADAL JESTEŚMY LIDEREM W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW !

Powiat Sokólski na I miejscu WSTĘPNEJ LISTY RANKINGOWEJ wniosków o dofinansowanie zadań zgłoszonych do dofinansowania na rok 2017 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wniosek złożony przez Powiat Sokólski – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1309b Białousy – Podłubianka – Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara – Jałówka […]

„Pamiętajcie, że policja musi być dla was opieką” – wizyta wiceministra w KPP w Sokółce

Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce gościli wczoraj Pana Jarosława Zielińskiego – wiceministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W spotkaniu udział wzięli Starosta Sokólski Piotr Rećko, Generał Daniel Kołnierowicz jak i uczniowie szkół w Sokółce. Komendant Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz wraz z mundurowymi przedstawili Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz omówili […]

Podjęcie współpracy pomiędzy Powiatem a firmą Barter S.A

W dniu 28 października w gabinecie Starosty Sokólskiego odbyło się spotkanie w sprawie podjęcia współpracy Powiatu Sokólskiego z firmą Barter S.A. na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, skorelowanego z potrzebami pracodawców i lokalnego rynku pracy. W spotkaniu uczestniczył Starosta Sokólski Piotr Rećko, Prezes Zarządu Barter S.A. Bogdan Rogaski, Kierownik Działu Spraw Pracowniczych Joanna Adamczuk, przedstawiciele Starostwa […]

Bomba ekologiczna rozbrojona!

Bomba ekologiczna rozbrojona! Karcze od kwietnia są zamknięte dla ciężarówek. Bezprawne zatruwanie gminy staje się powoli przeszłością. Dzisiejsze, uroczyste posiedzenie komisji do spraw Karcz jest zwieńczeniem wielu miesięcy pracy nad „śmierdzącym problemem”. Uroczystość rozpoczęła się emisją filmu, który został przygotowany przy udziale komisji specjalnej, pod przewodnictwem Marka Awdzieja,  ukazującego historię i walkę ze składowiskiem odpadów. […]

Rusza cykl spotkań z programu korekcyjno- edukacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż od 29 października 2016 r. ,  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, prowadzony będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program realizowany będzie przez miesiąc. Planowany termin zakończenia programu 30 listopad 2016 r. Program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy domowej adresowany jest […]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Wczoraj odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego przygotowano projekty uchwał w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej emisji obligacji oraz zasad ich zdobywania nabywania i wykupu, uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2016 -2028, zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2016, ustalenia obowiązujących w 2017 r. wysokości opłat i kosztów związanych z […]

Zielone światło dla wiaduktu na ul. Kryńskiej w Sokółce

Zarząd Powiatu Sokólskiego na swym posiedzeniu 17 października br. wydał pozytywną opinię w sprawie budowy wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w Sokółce. Zakres inwestycji obejmuje budowę wiaduktu nad torami PKP, przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 674 (ul. Mariańska i Kryńska) oraz ulic: Kolejowej, Przemysłowej, wraz z […]