Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów i ich rodziców na Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej który odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku od godziny 10.00 . W jego trakcie będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej I stopnia (klasa wielozawodowa), zwiedzić szkołę i spotkać się z nauczycielami i uczniami. W… Czytaj Dalej Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej zakończył rok zyskiem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej zakończył rok 2016 zyskiem 87 841,23 zł. Taką pozytywną informację otrzymaliśmy od Pani Lili Micun Kierownika Referatu Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, która wraz z Anną Aniśkiewicz Dyrektorem Spraw Społecznych uczestniczyły w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej. Podczas posiedzenia, które odbyło się 31… Czytaj Dalej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej zakończył rok zyskiem

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Pierwszą sprawą rozpatrywaną podczas posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 30 marca 2017 r. było zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia na modernizację instalacji odgromowej na budynku ZS w Sokółce przy ul. Mickiewicza 11. Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia przedstawił Janusz Gudalewski – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych. Oferty oceniano według trzech kryteriów: cena ofertowa 60%,… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Przejście na zaopatrzenie emerytalne st.bryg.inż. Wacława Gresia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce odbyło się spotkanie z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne po wieloletniej służbie st.bryg.inż.Wacława Gresia Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce. Wacław Greś w zawodzie strażaka pracuję długo, bo od 1973 roku. Wtedy to była komenda Zawodowej Straży Pożarnej. Od 1987 roku pełnił funkcję komendanta powiatowego. „W latach… Czytaj Dalej Przejście na zaopatrzenie emerytalne st.bryg.inż. Wacława Gresia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce

Podpisanie umów dzierżawy z kołami łowieckimi

Na terenie powiatu sokólskiego działa 12 Kół Łowieckich: „Kaczor” „Tur” „Sok󳔄Dzik” „Przepiórka”„Jedność” „Podgorzałka” „Żubr” „Sokół” „Hubert” „Dąb”   z którymi w dniu 31.03.2017r zostały podpisane umowy dzierżawy. Powierzchnia obwodów łowieckich, na których działalność prowadzą koła łowieckie wynosi: 157 797, 20 ha. Z kołem łowieckim „Jeleń” została podpisana umowa tylko na obwód 89, na pozostałe obwody umowy… Czytaj Dalej Podpisanie umów dzierżawy z kołami łowieckimi

Sokólski „Mam Talent”

To już XV edycja „Koncertu Młodych Talentów”. Jak co roku, impreza odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1. Uczniowie zaprezentowali nie tylko swoje umiejętności wokalne. Była gra na instrumentach muzycznych, taniec nowoczesny i ludowy, oraz pokaz karate. Oprócz podziwiania młodych talentów można było obejrzeć prace plastyczne uczniów oraz wziąć udział w loterii. Piotr… Czytaj Dalej Sokólski „Mam Talent”

Pracowity Dzień w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce

To był pracowity dzień w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce. Pracownicy Starostwa – Starosta Sokólski Piotr Rećko, Członek Zarządu Krzysztof Szczebiot, Kierownik Referatu Kultury, oraz Referatu Sportu i Kultury Fizycznej Agata Kiczuk, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anna Aniśkiewicz, Kierownik Referatu Oświaty Aneta Zubrzycka wczoraj wzięli udział w naradzie dyrektorów szkół w rejonie wsparcia Powiatu Sokólskiego… Czytaj Dalej Pracowity Dzień w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce

Podziękowanie

Starosta Sokólski Piotr Rećko otrzymał podziękowanie od Komendy Powiatowej Policji w Sokółce za wspieranie działań i inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa i porządku na wodach Powiatu Sokólskiego.