Dofinansowanie Pucharu dla najlepszego stoiska podczas prezentacji uczelni w powiecie

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Krzysztofa Szczebiota zawarł porozumienie z Niezależnym Dwutygodnikiem Lokalnym „Wieści Podlaskie” reprezentowanego przez Redaktora Naczelnego Wiesława S. Sokołowskiego. Przedmiotem porozumienia było ufundowanie z budżetu Powiatu Sokólskiego pucharu dla uczelni, która zaprezentuje najciekawsze stoisko na XVI Prezentacjach Edukacyjno-Doradczych pod hasłem „Uczelnie w Powiecie”. Ł. Mucuś Share

TERYTORIALS, POCZĄTKI SŁUŻBY W PODLASKIEJ BOT

Grzegorz Gudalewski w krótkiej opowieści o szkoleniu w Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. płk. Władysława Liniarskiego ps. „MŚCISŁAW” w Białymstoku. „Informacje dotyczące WOT uzyskałem głównie z portali internetowych. Jak wiemy WOT czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. […]

SKK „Sokół” fetował sukcesy podczas gali

W „Karczmie pod Sokołem” odbyła się w piątek uroczysta gala Sokólskiego Klubu Kolarskiego „Sokół” podczas której podsumowano sukcesy z ubiegłego roku (a było ich sporo!), a także podziękowano wszystkim, którzy klub wspierają, czyli samorządowcom, sponsorom i rodzicom kolaży. „Bo to właśnie rodzice, są ojcami i matkami sukcesu. To oni są podstawowym wsparciem jakie otrzymują nasi […]

„Dochowam wierności ideałom i uniwersalnym wartościom…” – ślubowanie klas mundurowych w Dąbrowie Białostockiej

„Ślubuję, że będę szczerze stał na straży honoru, godności i dobrego imienia mojej szkoły. Dochowam wierności ideałom i uniwersalnym wartościom, takim jak patriotyzm i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Codzienną uczciwą pracą będę pomnażać bogactwo i potęgę obronności naszej Ojczyzny. Z szacunkiem oddawać należną cześć tradycjom narodowym. Rozsławiać dobre imię mojej szkoły, miasta, powiatu, województwa i […]

Pożegnanie komendanta Straży Granicznej w Szudziałowie

W piątek w placówce Straży Granicznej w Szudziałowie odbyło się pożegnanie ppłk Mirosława Podgajeckiego, który dotychczas pełnił funkcję komendanta Straży Granicznej w Szudziałowie, a teraz odszedł na zasłużoną emeryturę. W wydarzeniu wziął udział starosta sokólski Piotr Rećko i członek zarządu Alicja Rysiejko. „W imieniu mieszkańców naszego powiatu dziękuję Ci Mirku za Twą służbę na rzecz […]

Nowy wóz OSP w Kuźnicy

Dzisiaj odbyło się uroczyste poświecenie i przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP w Kuźnicy. Uroczystość została zapoczątkowana mszą w kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej. Jest to ważny dzień dla Kuźnicy. Miejscowe służby zostają wzmocnione nowym sprzętem. Dzięki niemu nasi strażacy mogą działać skutecznie. Mam nadzieje, że nowy wóz będzie dobrze służyć bezpieczeństwu mieszkańców – mówił Jarosław […]

Bony na szkolenie – podpisanie umów

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członków Zarządu: Alicję Rysiejko i Krzysztofa Szczebiota podpisał dziś umowy z uczestnikami projektu o przyznanie bonów na szkolenia w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […]

W dniu 20 lutego 2018 r. o godzinie 8:00 zostanie wznowiona rekrutacja do projektów

W dniu 20 lutego 2018 r. o godzinie 8:00 zostanie wznowiona rekrutacja do projektów: „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” i „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” Nabór skierowany jest wyłącznie do osób […]