Projekt pn. ‘’Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce’’.

  Projekt pn. ‘’Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce’’. W dniu 31 grudnia 2018r podpisano umowę pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Piotra Rećko- Starostę Sokólskiego i Jerzego Białomyzego- Członka Zarządu Powiatu Sokólskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 802 067,83 zł. Wartość dofinansowania wynosi 518 678,38 zł W ramach projektu zostaną wykonane prace […]

Edukacja za Bony. Podpisanie umów w ramach wsparcia finansowego „Bony Na Szkolenia”

BONY NA SZKOLENIA. Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III  Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Starosta Sokólski Piotr Rećko podpisał kolejną umowę […]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

28.12.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego podjęto uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sokółce. Zarząd przyjął rozliczenia dotacji przekazanej dla: ZOZ w Sokółce na modernizację Oddziału Dziecięcego; Straży Pożarnej w Sokółce na dofinansowanie zakupu węży strażackich. Zarząd Rozpatrzył wnioski: Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej o wyrażenie […]

Podpisanie umowy dotyczącej zakupu nasobnych radiostacji osobistych

28 grudnia 2018 r. w gabinecie Starosty Sokólskiego nastąpiło podpisanie umowy dotyczącej zakupu nasobnych radiostacji osobistych analogowo-cyfrowych na rzecz Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie. Szacunkowy koszt w/w zadania to około 5000 zł. Zarząd Powiatu Sokólskiego zobowiązał się zrefundować połowę kosztów zakupu radiostacji. W podpisaniu umowy Powiat Sokólski reprezentował Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Wicestarosta […]

Ostatnia Sesja Rady Powiatu w 2018 r.

W tygodniu między Świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem odbyła się ostatnia Sesja Rady Powiatu Sokólskiego w 2018 r. Pierwszy punkt Sesji był uroczysty, dotyczył rozszerzenia składu Rady Powiatu Sokólskiego. Mandat radnego objął Stanisław Kozłowski. Jednak głównym punktem było przyjęcie budżetu Powiatu Sokólskiego na 2019 rok. “Już na komisjach było widać, że Rada jest za budżetem, […]

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce otrzymał nagrodę główną w konkursie zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

We wrześniu 2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce przystąpił do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pt. „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia – dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w woj. podlaskim, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących na wsi”. Działania Urzędu zostały docenione, Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce otrzymał nagrodę główną w […]

‘’Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego’’

  Projekt pn. ‘’Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego’’ W dniu 20 grudnia 2018r została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu pn.’’ Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego’’ pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Pana Piotra Rećko- Starostę Sokólskiego i Pana Jerzego Białomyzego- Członka Zarządu Powiatu Całkowita wartość projektu wynosi […]