Informacje o unieważnieniu drugiego zapytania ofertowego na stanowisko – psycholog w ramach projektu osłonowego

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie przekazuje w załączeni informacje o unieważnieni drugiego zapytania ofertowego na stanowisko – psycholog w ramach projektu „Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Unieważnienie drugiego zapytania […]

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 4/2019- prawnik-projekt osłonowy

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie przekazuje w załączeni informacje o wyborze oferty na stanowisko prawnika w ramach projektu „Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. wyniki zapytania ofertowego- prawnik

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów na kursy specjalistyczne w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów na kursy specjalistyczne w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją  projektu pn.: „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie […]

Kreatywne Seniorki – cykl spotkań rękodzielniczych

W siedzibie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące projektu ,,Kreatywne Seniorki-cykl spotkań rękodzielniczych”. Grupa nieformalna pod przewodnictwem Pani Marii Radeckiej pozyskała środki na realizację działań związanych z kultura, sztuką oraz dziedzictwem narodowym. W ramach projektu przewidziano cykl spotkań rękodzielniczych, podczas których uczestnicy zajmą się tworzeniem prac artystycznych z symbolami […]

Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie

Sezon turystyczny w pełni. Izbę Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie  codziennie odwiedzają liczne grupy turystów. Gościmy grupy zorganizowane, jak i indywidualnych turystów z całej Polski, zainteresowanych poznaniem tajników janowskiego tkactwa dwuosnowowego. W ostatnim czasie Izbę odwiedzili studenci  Wydziału Turystyki Uniwersytetu Łódzkiego, studenci Trzeciego Wieku z Wałbrzycha oraz członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z Sitawki i turyści indywidualni […]

Ślubowanie pracownika Starostwa Powiatowego w Sokółce

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.”-  wypowiadając te słowa w obecności między innymi   Sekretarz Powiatu Katarzyny Nowak i Dyrektora Andrzeja Wnukowskiego   kolejny pracownik został uroczyście przyjęty w poczet urzędników Starostwa Powiatowego w Sokółce.  

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKÓŁCE UMIESZCZA ZAKTUALIZOWANY INFORMATOR ZAWIERAJĄCY DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ ORAZ OSOBOM STOSUJĄCYM PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO NA LATA 2019-2020

Informator zawierający bazę teleadresową instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz  osobom stosującym przemoc na lata 2019-2020 Informator 2019 2020

XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

29-30 czerwca w Szepietowie odbyła się XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Członek Prezydium Komitetu Organizacyjnego Wystawy, a jednocześnie Wicestarosta Bożena Jolanta Jelska-Jaroś spotkała się z hodowcami z powiatu sokólskiego wystawiającymi w tym roku swoje zwierzęta. Hodowcy z naszego powiatu zdobyli liczne tytuły. W kategorii drób grzebiący, kury mięsne,  Ross 308:  – Champion, Krzysztof Lipski z […]