Wznowienie rekrutacji do projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1”

Szanowni Państwo   Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00 zostanie wznowiona rekrutacja do projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1”             W oparciu o § 5 ust. 2 Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie nabór w ramach poddziałania […]

Grupa wsparcia w ramach projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w związku z realizacją projektu: „ Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz […]

Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzinnej Pieczy zastępczej w ramach projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem […]

Zaproszenie do składania ofert w zakresie diagnozy potrzeb Beneficjentów projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

  Zamawiający dokonał modyfikacji z zapytaniu ofertowym- zmiana dotyczy ilości osób, oraz wysokości wynagrodzenia za wykonaną usługę(strona 3 zapytania) oraz zmiana w załączniku nr 1- ilość godzin i załącznik nr 2 ilość osób.   ZMIANA- ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA wyniki z wyboru psychologa

Aktywny Samorząd 2019 – Moduł I

Przypominamy, że od dnia 15 kwietnia 2019 r. możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Modułu I programu „Aktywny Samorząd”. wniosek Moduł I ON pełnoletnia wniosek Moduł I ON podopieczny wkładki do wniosku: obszar A  Zad 1 obszar A Zad 2 obszar A Zad 3 obszar A Zad 4 obszar B […]

Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodziny-psycholog

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych […]

Grupa Wsparcia w ramach projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w związku z realizacją projektu” Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz […]