Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż Powiat Sokólski pozyskał środki na realizację programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących… Czytaj Dalej Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.”

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 czerwca 2020 r. (tj. czwartek) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sokółce będzie czynny od godziny 7.30 do godziny 11.30.

Szkolenie organizowane przez Wojsko Polskie

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce informuje, że od 15 czerwca 2020r. rusza w Wojsku Polskim szkolenie rezerwistów, którzy chcą podtrzymać swoje umiejętności nabyte w służbie wojskowej, jak i osób, dla których będzie to pierwszy kontakt z Siłami Zbrojnymi. Celem przeprowadzenia ćwiczeń jest wsparcie osób, które z powodu pandemii koronawirusa utraciły pracę i środki do życia.… Czytaj Dalej Szkolenie organizowane przez Wojsko Polskie

Informacje o trzech konkursach

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Sokólskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego LINK 2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Sokólskiego w roku 2020 w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w zakresie działalności… Czytaj Dalej Informacje o trzech konkursach

Informacja

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu sokólskiego działają stacjonarnie.

Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)  od dnia 16 maja 2020 r. wprowadza istotne zmiany, między innymi: poszerza zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, także o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby… Czytaj Dalej Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej