Nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu

Zarząd Powiatu Sokólskiego z dniem 17 stycznia 2020 r. ogłosił nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 r. wynosi 100 000 zł. Zapraszamy kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie powiatu sokólskiego do składania ofert, w terminie do dnia 17 lutego 2020 r. do godz. 15.00. Informacji dotyczących… Czytaj Dalej Nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu

Informacja o możliwości otrzymania pomocy finansowej ze środków pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Starosta Sokólski informuje o nowych grupach osób uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej ze środków pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Oprócz osób posiadających uprawnienia kombatanckie i wdów/wdowców pozostałych po nich, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, nowymi grupami osób uprawnionych są: osoby deportowane do pracy przymusowej oraz… Czytaj Dalej Informacja o możliwości otrzymania pomocy finansowej ze środków pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO

  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji odbywa się w następujących punktach: 1. w Sokółce – w Starostwie Powiatowym w Sokółce, pok. nr 21, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka – punkt prowadzony przez radców prawnych przez I półrocze 2020 r. i adwokatów przez II półrocze 2020 r., 2. w Dąbrowie Białostockiej – w… Czytaj Dalej NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO

INFORMACJA

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Sokólskim w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek) będą czynne od godziny 8.00 do godziny 12.00.