Zaproszenie do składania ofert cenowych na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie zajęć w ramach programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Nazwa i adres jednostki zamawiającej:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce,16-100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,Tel. 85711 08 23, fax. 8571108 61e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl Termin składania oferty upływa w dniu… Czytaj Dalej Zaproszenie do składania ofert cenowych na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Spotkanie informacyjne w Sokółce, dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego

Marszałek Województwa Artur Kosicki serdecznie zaprasza na spotkanie którego tematem będzie rozwój regionu. Spotkanie będzie dotyczyć również informacji o naborach dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zostaną również na nim omówione wyzwania czekające przed regionem, a uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z przebiegiem prac nad strategicznymi dokumentami wpływającymi na jego rozwój.… Czytaj Dalej Spotkanie informacyjne w Sokółce, dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego