Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki – edycja II. Wybór Partnera

Dnia 08.05.2019 został wybrany Partner spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu zintegrowanego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki – edycja II” w ramach RPOWP na lata 2014-2020. http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.3707  

Wznowienie rekrutacji do projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1”

Szanowni Państwo   Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00 zostanie wznowiona rekrutacja do projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1”             W oparciu o § 5 ust. 2 Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie nabór w ramach poddziałania… Czytaj Dalej Wznowienie rekrutacji do projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1”

Grupa Wsparcia w ramach projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w związku z realizacją projektu” Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz… Czytaj Dalej Grupa Wsparcia w ramach projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZYPOMNIENIE O TRWAJĄCYM NABORZE DO PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJACYCH PRZEMOC W RODZINIE

UWAGA  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przypomina  o trwającym naborze uczestników do  utworzenia grupy terapeutycznej programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.   Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy  skierowany jest do pełnoletnich osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich.… Czytaj Dalej PRZYPOMNIENIE O TRWAJĄCYM NABORZE DO PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJACYCH PRZEMOC W RODZINIE

Rekrutacja do przedszkola – informacja

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Os. Zielone 1 A, 16-100 Sokółka informuje, że rozpoczyna rekrutację do przedszkola specjalnego. Regulamin rekrutacji Do Przedszkola przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dzieci przyjmowane są na podstawie skierowania do kształcenia specjalnego w przedszkolu specjalnym wydawanego na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. Skierowanie… Czytaj Dalej Rekrutacja do przedszkola – informacja

Aktywny Samorząd 2019

informacja o możliwości uzyskania wsparcia w 2019 r. wniosek Moduł II zaświadczenie z uczelni oświadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych oświadczenie o dochodach