Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuję o rozpoczęciu naboru kandydatów do utworzenia grupy terapeutycznej programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy skierowany jest do pełnoletnich osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich. Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowa szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenie odpowiedzialności za zachowania agresywne. Możliwość przystąpienia do programu mają wszyscy zainteresowani, którzy wyrażą… Czytaj Dalej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuję o rozpoczęciu naboru kandydatów do utworzenia grupy terapeutycznej programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

STAN PRAWNY OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 R. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.). PODMIOTY UPRAWNIONE DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie… Czytaj Dalej NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sokólskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty tylko i wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu:  85  711 08 33 Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia… Czytaj Dalej NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA