UWAGA STUDENCI – AKTYWNY SAMORZĄD 2017

Przypominamy o możliwości składania wniosków  na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w terminie od dnia 1 września 2017 r. do 10 października 2017 r. Poniżej informacja o wysokości dofinansowania oraz aktualne formularze wniosku oraz załączników. Informacja_STUDENCI wniosek Moduł II zaświadczenie z uczelni oświadczenie o wysokości dochodów oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych oświadczenie… Czytaj Dalej UWAGA STUDENCI – AKTYWNY SAMORZĄD 2017

Informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego (2017/2018)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 raz w roku umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego. informator zawierający dane teleadresowe

Informacja O ZMIANIE GODZIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2017 Starosty Sokólskiego z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Sokółce informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2017 r. ulegną zmianie godziny pracy Urzędu tj.: Poniedziałek 7.30 – 15.30 Wtorek 7.30 – 15.30* Środa 7.30 – 15.30 Czwartek 7.30 – 15.30 Piątek 7.30 – 15.30 *… Czytaj Dalej Informacja O ZMIANIE GODZIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Odstrzał redukcyjny dzików na terenie obwodów Nr 69 i 86 !!!

Starosta Sokólski Piotr Rećko informuje, iż na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej w dniu 7 czerwca 2017r. wydał decyzję mocą, której zezwolił na odstrzał redukcyjny dzików na terenie obwodów łowieckich Nr 69 i 86. Powyższe jest działaniem w stanie wyższej konieczności, niezbędnym ze względu na ochronę interesu społecznego, powodującym usunięcie zagrożenia stwarzanego przez zwierzynę w prawidłowym… Czytaj Dalej Odstrzał redukcyjny dzików na terenie obwodów Nr 69 i 86 !!!

Informacja o naborze uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż prowadzi nabór do utworzenia grupy terapeutycznej w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Planowany okres realizacji ww. programu to III i IV kwartał bieżącego roku. Rozpoczęcie zajęć uzależnione jest od terminu utworzenia się grupy uczestników. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy… Czytaj Dalej Informacja o naborze uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego

Dyżury aptek – zmiana od maja 2017

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 318/2017 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. Grafik dyżurów pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu sokólskiego w okresie maj-grudzień 2017 r.   Lp. Nazwa apteki z siedzibą w Sokółce 2017 r. maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 1. Apteka „Dbam o Zdrowie”, Pl.… Czytaj Dalej Dyżury aptek – zmiana od maja 2017