Podziękowanie dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

Podziękowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce Panu Wojciechowi Obiale Dyrektorowi PCPR w Sokółce za udzielenie dofinansowania ze środków PFRON na realizację zadania „Wielkie Święto Małego Człowieka” – Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Podlasia.

Wydłużamy dyżur świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sokólskiego

W dniu 6 CZERWCA 2018 r. wydłużamy dyżur świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 8, pokój nr 21. Adwokat będzie przyjmował w godzinach od 9:00 do 17:00. W dniach 7 CZERWCA 2018 r. i 21 CZERWCA 2018 r. wydłużamy dyżur świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku internatu Zespołu… Czytaj Dalej Wydłużamy dyżur świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sokólskiego

Zaproszenie do składania ofert na: Zawarcie umowy w przedmiocie powierzenia przez Starostę Sokólskiego podmiotowi zewnętrznemu wykonanie zadania usuwania pojazdów

OGŁOSZENIE Starosta Sokólski działając na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 z późn. zm.) Zaprasza do składania ofert na: Zawarcie umowy w przedmiocie powierzenia przez Starostę Sokólskiego podmiotowi zewnętrznemu wykonanie zadania usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony… Czytaj Dalej Zaproszenie do składania ofert na: Zawarcie umowy w przedmiocie powierzenia przez Starostę Sokólskiego podmiotowi zewnętrznemu wykonanie zadania usuwania pojazdów

Wykaz szkół, które otrzymały w roku 2018 dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organy prowadzące szkoły oraz biblioteki w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, następujące szkoły prowadzone przez Powiat Sokólski otrzymały wsparcie finansowe: 1.Zespół Szkół w Suchowoli- 12000 zł – Liceum… Czytaj Dalej Wykaz szkół, które otrzymały w roku 2018 dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”