UWAGA RUSZAJĄ PIERWSZE ZAJĘCIA PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że  w dniu 30 września  2017 roku rozpoczynają się zajęcia programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU:  30 wrzesień 2017 –   30 listopad 2017 r. Program składa się z: 7 spotkań grupowych 5 godzinnych oraz 10 godzin konsultacji indywidualnej. Łącznie program obejmuje… Czytaj Dalej UWAGA RUSZAJĄ PIERWSZE ZAJĘCIA PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO.

Informacja o wynikach naboru na kandydata, na wykonanie usługi: przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, o wynikach zakończonego naboru na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Wybrano ofertę Pana Krzysztofa Fiedorczuka zamieszkałego w Białymstoku. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Krzysztof Fiedorczuk spełnia wymagania formalne określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r., w sprawie… Czytaj Dalej Informacja o wynikach naboru na kandydata, na wykonanie usługi: przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Informacja o możliwości korzystania z poradnictwa specjalistycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż zgodnie z art. 19 pkt 2 i 19, w związku z art. 112 ust. 1 oraz art. 46 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)  prowadzi punkt bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin zamieszkujących na terenie Powiatu Sokólskiego. Poradnictwo… Czytaj Dalej Informacja o możliwości korzystania z poradnictwa specjalistycznego

Ogłoszenie dyrektora PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki wywieszone są, także na tablicy ogłoszeń PCPR oraz są do pobrania w siedzibie Centrum. Ofertę należy złożyć osobiście w pokoju nr 11 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Marsz. Piłsudskiego… Czytaj Dalej Ogłoszenie dyrektora PCPR

UWAGA STUDENCI – AKTYWNY SAMORZĄD 2017

Przypominamy o możliwości składania wniosków  na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w terminie od dnia 1 września 2017 r. do 10 października 2017 r. Poniżej informacja o wysokości dofinansowania oraz aktualne formularze wniosku oraz załączników. Informacja_STUDENCI wniosek Moduł II zaświadczenie z uczelni oświadczenie o wysokości dochodów oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych oświadczenie… Czytaj Dalej UWAGA STUDENCI – AKTYWNY SAMORZĄD 2017

Informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego (2017/2018)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 raz w roku umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego. informator zawierający dane teleadresowe

Informacja O ZMIANIE GODZIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2017 Starosty Sokólskiego z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Sokółce informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2017 r. ulegną zmianie godziny pracy Urzędu tj.: Poniedziałek 7.30 – 15.30 Wtorek 7.30 – 15.30* Środa 7.30 – 15.30 Czwartek 7.30 – 15.30 Piątek 7.30 – 15.30 *… Czytaj Dalej Informacja O ZMIANIE GODZIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE