Dyżury aptek w 2017 r.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego określiła w drodze uchwały rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. W związku… Czytaj Dalej Dyżury aptek w 2017 r.

Ogłoszenie Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sokółce

Starostwo Powiatowe w Sokółce przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, informuje, iż działając w myśl art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami) zamierza zawrzeć umowy na usuwanie pojazdów (do 3,5 tony oraz powyżej 3,5 tony dopuszczalnej masy… Czytaj Dalej Ogłoszenie Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sokółce

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. M.J. Piłsudskiego 8, zaprasza osoby, które chciałyby zawodowo zajmować się dziećmi jako rodzina zastępcza: zawodowa, w tym pogotowie rodzinne lub rodzina specjalistyczna i rodzinny dom dziecka. Chętnie spotkamy się również z osobami, które mogłyby zaopiekować się dzieckiem, nie rezygnując  z wykonywanej pracy zawodowej jako rodzina zastępcza niezawodowa. Osoby zainteresowane… Czytaj Dalej Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sokólskim w 2017 roku   Zarząd Powiatu Sokólskiego na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2016 r. zatwierdził ofertę Fundacji „Lepsze Jutro” z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 22, na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej… Czytaj Dalej ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz ze Społecznym Komitetem Pomocy działającym pod nazwą JESTEŚMY RAZEM pragnie z całego serca podziękować za zaangażowanie w akcję pomocy dla rodziny Pani Małgorzaty Domin

Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz ze Społecznym Komitetem Pomocy działającym pod nazwą JESTEŚMY RAZEM pragnie z całego serca podziękować za zaangażowanie w akcję pomocy dla rodziny Pani Małgorzaty Domin zamieszkałej w Sokółce przy ulicy Stawowej 30. Pani Małgorzata 4 października 2016 roku urodziła córeczkę Basię. Dom, w którym mieszka Pani Małgorzata w październiku 2014 roku… Czytaj Dalej Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz ze Społecznym Komitetem Pomocy działającym pod nazwą JESTEŚMY RAZEM pragnie z całego serca podziękować za zaangażowanie w akcję pomocy dla rodziny Pani Małgorzaty Domin

Nowe terminy dyżurów aptek ogólnodostępnych w terminie od 20 listopada do 31 grudnia 2016 r.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu Apteki Ogólnodostępnej „Arnika”, dotyczącymi zakończenia działalności apteki przy ul. Osiedle Zielone 1 w Sokółce i uruchomienia apteki przy ul. Osiedle Zielone 3, wskazuje się nowe terminy dyżurów pełnionych przez poszczególne apteki ogólnodostępne na terenie powiatu sokólskiego w okresie od 20 listopada do 31 grudnia 2016 r.   Grafik… Czytaj Dalej Nowe terminy dyżurów aptek ogólnodostępnych w terminie od 20 listopada do 31 grudnia 2016 r.

Bezpłatne badania tomografii klatki piersiowej i płuc

Podajemy informację o możliwości wykonania  bezpłatnych badań tomografii klatki piersiowej i płuc. Badanie jest krótkie i nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać. Wystarczy, że pacjent będzie spełniał kryteria wymienione w broszurze: Broszura nr 1 Broszura nr 2 Nie jest wymagane również skierowanie. Pacjent umawia się telefonicznie na konkretny termin i na podstawie dowodu osobistego… Czytaj Dalej Bezpłatne badania tomografii klatki piersiowej i płuc