Ogłoszenie o przetargu

ogłoszenie o przetargu OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM – WYCIĄG Zarząd Powiatu Sokólskiego informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, w sali Nr 28 zostanie przeprowadzony przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego,… Czytaj Dalej Ogłoszenie o przetargu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, informuje iż w dniu 25.09.2019r nie odbędzie się poradnictwo psychologiczne w ramach projektu „Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy” Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- Edycja 2019 r. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Priorytet II: „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie”.