17 października Dniem Walki z Rakiem Piersi w Polsce

Dzisiejszy dzień to dobry moment by przypomnieć, że rak piersi to najczęściej występujący wśród kobiet nowotwór złośliwy. Chociaż nie można mu zapobiec, można go wcześniej wykryć udając się na badania mammograficzne. Badanie można wykonać bezpłatnie w ramach finansowanego przez NFZ populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi, adresowanego do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają… Czytaj Dalej 17 października Dniem Walki z Rakiem Piersi w Polsce

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

Zarząd Powiatu Sokólskiego w dniu 14 października 2016 r. podjął Uchwałę nr 237/2016 w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Konsultacje przeprowadzone będą zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIV/300/10 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie… Czytaj Dalej Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

OGŁOSZENIE z dnia 14 października 2016 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pisemne oferty należy składać w siedzibie PCPR, (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka) do dnia 21 października 2016 r. do godziny 15.00. Zapytanie ofertowe Załącznik nr… Czytaj Dalej Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Zmiany w prawie o stowarzyszeniach zwykłych

Informujemy, że od 20 maja 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zakładania i działania stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz.… Czytaj Dalej Zmiany w prawie o stowarzyszeniach zwykłych

Przypominamy, że do dnia 10 października 2016 r. przyjmowane są wnioski na pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej

Przypominamy, że do dnia 10 października 2016 r. przyjmowane są wnioski na pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studnia pierwszego stopnia, studnia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studnia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym,… Czytaj Dalej Przypominamy, że do dnia 10 października 2016 r. przyjmowane są wnioski na pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej

Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO w Sokółce

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W SUWAŁKACH zaprasza na dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO w Sokółce Dyżur specjalisty odbędzie się: 23 września 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Sokółce Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka w godz. 10.00 – 13.00 Konsultacje skierowane są do mieszkańców m. in. osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczności… Czytaj Dalej Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO w Sokółce

Przypominamy o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Uprzejmie przypominamy o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które: prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych… Czytaj Dalej Przypominamy o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

OGŁOSZENIE z dnia 9 września 2016 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pisemne oferty należy składać w siedzibie PCPR, (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka) do dnia 16 września 2016 r. do godziny 15.00. Do pobrania: Trzecie zapytanie… Czytaj Dalej Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie