Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

OGŁOSZENIE z dnia 17.08.2016 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Treść zapytania ofertowego, formularz ofertowy oraz inne dokumenty znajdują się na stronie www.sokolka-powiat.pl, wywieszone są w gablocie Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz są do pobrania w siedzibie PCPR. Oferty wraz z… Czytaj Dalej Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

Szkolenie dotyczące wymogów bioasekuracji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce zaprasza hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu sokólskiego na szkolenie dotyczące wymogów bioasekuracji, mających na celu zapobieganie szerzeniu się ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie. Szkolenie odbędzie się w dniu 18.08.2016 o godz.10 w siedzibie starostwa powiatowego w Sokółce ul. Piłsudskiego 8 sala nr 29 (sala konferencyjna). Zostanie przedstawiona również bieżąca… Czytaj Dalej Szkolenie dotyczące wymogów bioasekuracji

Bezpłatne kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla położnych i pielęgniarek w PWSZ w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach zaprasza pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych do udziału w dofinansowanych kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych. Kurs realizowane są w ramach projekt p.n. Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju który jest finansowanych w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania… Czytaj Dalej Bezpłatne kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla położnych i pielęgniarek w PWSZ w Suwałkach

Planowana jest kolejna inwestycja drogowa w powiecie sokólskim

Starosta Sokólski Piotr Rećko informuje, że prowadzi postępowanie administracyjne dotyczące realizacji inwestycji drogowej: o znaku OŚA-V.6740.5.7.2016 pn.: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103514B 670 Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 relacji Osowiec – Dąbrowa Białostocka – Nowy Dwór – granica Państwa… Czytaj Dalej Planowana jest kolejna inwestycja drogowa w powiecie sokólskim

Zapraszamy do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia… Czytaj Dalej Zapraszamy do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces

Ogólnopolska Konferencja Alzheimerowska „Oblicza Otępienia”

Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych „Cogito” w Szczecinie zaprasza Państwa do udziału w Konferencji pod nazwą „Oblicza Otępienia”. Termin: 17.09.2016, sobota. Miejsce: Multikina w wybranych miastach Polski (m.in.: Szczecin, Białystok, Bydgoszcz, Warszawa, Wrocław). Uczestnicy bezpośredni: min. 2500 osób, dodatkowo odbiorcy streamingu, mieszkańcy miast Polski, seniorzy, rodziny i… Czytaj Dalej Ogólnopolska Konferencja Alzheimerowska „Oblicza Otępienia”