ZAPROSZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ

Informujemy, że Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłosił z dniem 19 października 2017 r. otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sokólskim w 2018 roku – w Suchowoli, w budynku Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21 (w załączeniu Uchwała Nr 401/2017 z dnia 19 […]

Otwarty Konkurs Ofert

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanego dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sokólskim w […]

Informacja Starosty Sokólskiego o zmianach w organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Starosta Sokólski informuje Od 1 października 2017 r. w związku ze zmianami w organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jakie wprowadza tzw. sieć szpitali, świadczenia opieki zdrowotnej w tym zakresie na terenie powiatu sokólskiego realizują: 1. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej – Dąbrowa Białostocka, ul. Skłodowskiej 15 – tel.: 85 712 33 17, 511 955 […]

UWAGA RUSZAJĄ PIERWSZE ZAJĘCIA PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że  w dniu 30 września  2017 roku rozpoczynają się zajęcia programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU:  30 wrzesień 2017 –   30 listopad 2017 r. Program składa się z: 7 spotkań grupowych 5 godzinnych oraz 10 godzin konsultacji indywidualnej. Łącznie program obejmuje […]

Informacja o wynikach naboru na kandydata, na wykonanie usługi: przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, o wynikach zakończonego naboru na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Wybrano ofertę Pana Krzysztofa Fiedorczuka zamieszkałego w Białymstoku. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Krzysztof Fiedorczuk spełnia wymagania formalne określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r., w sprawie […]

Informacja o możliwości korzystania z poradnictwa specjalistycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż zgodnie z art. 19 pkt 2 i 19, w związku z art. 112 ust. 1 oraz art. 46 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)  prowadzi punkt bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin zamieszkujących na terenie Powiatu Sokólskiego. Poradnictwo […]

Ogłoszenie dyrektora PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki wywieszone są, także na tablicy ogłoszeń PCPR oraz są do pobrania w siedzibie Centrum. Ofertę należy złożyć osobiście w pokoju nr 11 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Marsz. Piłsudskiego […]

UWAGA STUDENCI – AKTYWNY SAMORZĄD 2017

Przypominamy o możliwości składania wniosków  na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w terminie od dnia 1 września 2017 r. do 10 października 2017 r. Poniżej informacja o wysokości dofinansowania oraz aktualne formularze wniosku oraz załączników. Informacja_STUDENCI wniosek Moduł II zaświadczenie z uczelni oświadczenie o wysokości dochodów oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych oświadczenie […]