Ogłoszenie Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sokółce

Starostwo Powiatowe w Sokółce przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, informuje, iż działając w myśl art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami) zamierza zawrzeć umowy na usuwanie pojazdów (do 3,5 tony oraz powyżej 3,5 tony dopuszczalnej masy […]

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. M.J. Piłsudskiego 8, zaprasza osoby, które chciałyby zawodowo zajmować się dziećmi jako rodzina zastępcza: zawodowa, w tym pogotowie rodzinne lub rodzina specjalistyczna i rodzinny dom dziecka. Chętnie spotkamy się również z osobami, które mogłyby zaopiekować się dzieckiem, nie rezygnując  z wykonywanej pracy zawodowej jako rodzina zastępcza niezawodowa. Osoby zainteresowane […]

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sokólskim w 2017 roku   Zarząd Powiatu Sokólskiego na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2016 r. zatwierdził ofertę Fundacji „Lepsze Jutro” z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 22, na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej […]

Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz ze Społecznym Komitetem Pomocy działającym pod nazwą JESTEŚMY RAZEM pragnie z całego serca podziękować za zaangażowanie w akcję pomocy dla rodziny Pani Małgorzaty Domin

Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz ze Społecznym Komitetem Pomocy działającym pod nazwą JESTEŚMY RAZEM pragnie z całego serca podziękować za zaangażowanie w akcję pomocy dla rodziny Pani Małgorzaty Domin zamieszkałej w Sokółce przy ulicy Stawowej 30. Pani Małgorzata 4 października 2016 roku urodziła córeczkę Basię. Dom, w którym mieszka Pani Małgorzata w październiku 2014 roku […]

Nowe terminy dyżurów aptek ogólnodostępnych w terminie od 20 listopada do 31 grudnia 2016 r.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu Apteki Ogólnodostępnej „Arnika”, dotyczącymi zakończenia działalności apteki przy ul. Osiedle Zielone 1 w Sokółce i uruchomienia apteki przy ul. Osiedle Zielone 3, wskazuje się nowe terminy dyżurów pełnionych przez poszczególne apteki ogólnodostępne na terenie powiatu sokólskiego w okresie od 20 listopada do 31 grudnia 2016 r.   Grafik […]

Bezpłatne badania tomografii klatki piersiowej i płuc

Podajemy informację o możliwości wykonania  bezpłatnych badań tomografii klatki piersiowej i płuc. Badanie jest krótkie i nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać. Wystarczy, że pacjent będzie spełniał kryteria wymienione w broszurze: Broszura nr 1 Broszura nr 2 Nie jest wymagane również skierowanie. Pacjent umawia się telefonicznie na konkretny termin i na podstawie dowodu osobistego […]