Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokólskim

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokólskim w 2020 roku. Rostrzygnięcie otwartego konkursu ofert  

Informacja

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sokółce w dniu jutrzejszym 7 grudnia 2019 r. (sobota) będzie czynny od godziny 9.00 do godziny 13.00.

Informacja

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dąbrowie Białostockiej w dniu dzisiejszym tj. 6 grudnia 2019 r. będzie czynny od godziny 9.00 do godziny 17.00.

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w Powiecie Sokólskim, w 2020 roku

uchwała 225_2019 Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej NPP i NPO 2020

Ogłoszenie o przetargu

ogłoszenie o przetargu OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM – WYCIĄG Zarząd Powiatu Sokólskiego informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, w sali Nr 28 zostanie przeprowadzony przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego,… Czytaj Dalej Ogłoszenie o przetargu