Nawiązanie współpracy Powiatu Sokólskiego z firmą Barter S.A.

Dnia 19 stycznia w Białymstoku Starosta Sokólski Piotr Rećko i Członek Zarządu Krzysztof Szczebiot podpisali z Prezesem Zarządu Barter S.A. Bogdanem Rogaskim oraz Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu Barter S.A. Zdzisławem Łapiczem list intencyjny o podjęciu współpracy na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sokólski. Podjęta współpraca pozwoli na kreowanie nowoczesnego wizerunku […]

Dzień Patrona Szkoły w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej

W Zespole Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej po raz piętnasty obchodzony był uroczyście Dzień Patrona Szkoły. Zespół Szkół imię Generała Nikodema Sulika otrzymał na 40-lecie funkcjonowania szkoły w 2002 roku. Wtedy to narodził się pomysł organizacji konkursu historycznego „Generał Nikodem Sulik i polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej”. XV edycja […]

41. Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta w Sokółce

Progi zwalniające, zmiany w budżecie, odszkodowanie dla poprzedniego sekretarza, podatki – tym głównie zajmowali się Radni Sokółki na wtorkowej sesji.

Nadzwyczajna Sesja Sokólskiej Rady Miejskiej zwołana na wniosek Pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej poprzedzona została wystąpieniem mieszkanki Zielonego Osiedla. Za pozwoleniem Przewodniczącego RM Daniela Supronika przedstawiła problem brawurowej jazdy młodych kierowców drogą łączącą ulicę Kryńską z ulicą Jana Pawła II. Zapytała o losy pisma złożonego przez radną Kozłowską w sprawie montażu na wspomnianej trasie progów zwalniających. […]

Historia ziemi sokólskiej

{slider=Początki} Wschód obecnego powiatu sokólskiego był pokryty puszczami i lasami, które hamowały kolonizację plemion i szczepów z północy, wschodu i południa. Lud Jaćwingów został wyparty przez Hunów po roku 337 i osiadł na Polesiu. Niektórzy historycy uważają, że Jaćwingowie mogli nawet zamieszkiwać Polesie już w II i III n. e. W kronikach można o nich […]

Walory natury

Powiat sokólski należy do obszaru „Zielonych Płuc Polski” – rozwiniętych ekologicznie terenów o dużym potencjale turystycznym. 24% jego powierzchni zajmują lasy i grunty leśne. Głównym kompleksem leśnym jest Puszcza Knyszyńska, przez którą przepływa rzeka Supraśl. {slider=Puszcza Knyszyńska} Puszcza Knyszyńska zawdzięcza zlodowaceniom bogatą rzeźbę terenu. Wzgórza moreny czołowej zbudowane z glin i piasków zwałowych, ozy i […]

Tabela klasyfikująca grunty powiatu

Geografia i ludność

Sokólszczyzna znajduje na wysokości 115 do 243 metrów nad poziomem morza. Przez jej falistą powierzchnię przechodzi  wododział Niemna i Wisły. W gminach takich jak Dąbrowa, Suchowola, Janów i Korycin widać wznoszące się pasmo wyżyn, który tworzy pofałdowany płaskowyż ze stożkowatymi pagórkami,  urozmaiconymi licznymi głazami. Najbardziej kamienisty jest zachodni  kawałek pasma  (granice Dąbrowy i Suchowoli). W […]

Zestawienie podmiotów gospodarczych

Gospodarka

Na obszarze powiatu sokólskiego istnieje 3802 podmiotów gospodarczych, z czego większość (3606) to podmioty prywatne. Dla porównania: na obszarze województwa istnieje 98339 podmiotów gospodarczych (93353 prywatnych) . W ilości podmiotów przoduje gmina Sokółka (1878) oraz gmina Dąbrowa Białostocka (663). W powiecie najwięcej jest firm handlowych, budowlanych, przetwórczo-przemysłowych , oraz związanych z rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem. […]