Historia ziemi sokólskiej

{slider=Początki} Wschód obecnego powiatu sokólskiego był pokryty puszczami i lasami, które hamowały kolonizację plemion i szczepów z północy, wschodu i południa. Lud Jaćwingów został wyparty przez Hunów po roku 337 i osiadł na Polesiu. Niektórzy historycy uważają, że Jaćwingowie mogli nawet zamieszkiwać Polesie już w II i III n. e. W kronikach można o nich […]

Walory natury

Powiat sokólski należy do obszaru „Zielonych Płuc Polski” – rozwiniętych ekologicznie terenów o dużym potencjale turystycznym. 24% jego powierzchni zajmują lasy i grunty leśne. Głównym kompleksem leśnym jest Puszcza Knyszyńska, przez którą przepływa rzeka Supraśl. {slider=Puszcza Knyszyńska} Puszcza Knyszyńska zawdzięcza zlodowaceniom bogatą rzeźbę terenu. Wzgórza moreny czołowej zbudowane z glin i piasków zwałowych, ozy i […]

Tabela klasyfikująca grunty powiatu

Geografia i ludność

Sokólszczyzna znajduje na wysokości 115 do 243 metrów nad poziomem morza. Przez jej falistą powierzchnię przechodzi  wododział Niemna i Wisły. W gminach takich jak Dąbrowa, Suchowola, Janów i Korycin widać wznoszące się pasmo wyżyn, który tworzy pofałdowany płaskowyż ze stożkowatymi pagórkami,  urozmaiconymi licznymi głazami. Najbardziej kamienisty jest zachodni  kawałek pasma  (granice Dąbrowy i Suchowoli). W […]

Zestawienie podmiotów gospodarczych

Gospodarka

Na obszarze powiatu sokólskiego istnieje 3802 podmiotów gospodarczych, z czego większość (3606) to podmioty prywatne. Dla porównania: na obszarze województwa istnieje 98339 podmiotów gospodarczych (93353 prywatnych) . W ilości podmiotów przoduje gmina Sokółka (1878) oraz gmina Dąbrowa Białostocka (663). W powiecie najwięcej jest firm handlowych, budowlanych, przetwórczo-przemysłowych , oraz związanych z rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem. […]