Zgoda na prowadzenie indywidualnych kursów językowych oraz studiów podyplomowych w formie on-line /BONY NA SZKOLENIA/

Informujemy, że Powiat Sokólski Lider Projektu pt. ,,Zintegrowany pro­gram rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regio­nalnej gospodarki” – BONY NA SZKOLENIA na podstawie pozytywnej rekomendacji Instytucji Pośredniczącej tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku wyraża zgodę na prowadzenie indywidualnych kursów językowych oraz studiów podyplomowych w formie on-line. Jednocześnie informujemy, że powyższe formy szkoleniowe… Czytaj Dalej Zgoda na prowadzenie indywidualnych kursów językowych oraz studiów podyplomowych w formie on-line /BONY NA SZKOLENIA/

Wstrzymane przyjmowanie wniosków o przyznanie „Bonów na szkolenia”

Szanowni Państwo w związku z ograniczeniem wstępu Interesantów na teren Starostwa Powiatowego w Sokółce wstrzymuje się przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” do odwołania. W celu pozyskania dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 857110839 Projekt współfinansowane ze… Czytaj Dalej Wstrzymane przyjmowanie wniosków o przyznanie „Bonów na szkolenia”

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie diagnozy potrzeb oraz stworzenie Indywidualnej ścieżki reintegracji dla Uczestników drugiej edycji projektu :Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  Treść oferty Załaczniki nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2- Wzór wykazu wykonanych usług Załącznik nr 3 -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  

Szkolenie interpersonalne w ramach „Bonów na szkolenia”

Uczniowie z ZS w Dąbrowie Białostockiej mocniejsi w komunikacji interpersonalnej  cz. 2 Uczniowie sokólskiego ZS, ZSZ oraz ZS w Dąbrowie Białostockiej mieli możliwość skorzystania z zajęć pt. „Szkolenie interpersonalne, asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów, relacje i umiejętności miękkie” organizowanych w ramach „Bonów na Szkolenia” przez PCE Sp. z o.o. Porozmawialiśmy z jednym z uczestników –… Czytaj Dalej Szkolenie interpersonalne w ramach „Bonów na szkolenia”

Szkolenie interpersonalne w ramach „Bonów na szkolenia”

        Uczniowie sokólskiego ZS, ZSZ oraz ZS w Dąbrowie Białostockiej mieli możliwość skorzystania z zajęć pt. „Szkolenie interpersonalne, asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów, relacje i umiejętności miękkie” organizowanych w ramach Bonów na Szkolenia przez PCE Sp. z o.o. . Porozmawialiśmy z jedną z uczestniczek – Wiktorią Kondracką. Wiktorio, czego nauczyliście się na szkoleniu? Zostaliśmy… Czytaj Dalej Szkolenie interpersonalne w ramach „Bonów na szkolenia”

Powstanie nowy plac zabaw przy Przedszkolu Specjalnym SOSW w Sokółce

Powstanie nowy plac zabaw przy Przedszkolu Specjalnym SOSW w Sokółce Powiat Sokólski reprezentowany przez Piotra Rećko Starostę Sokólskiego oraz Wicestarostę Jerzego Białomyzego podpisał umowę z Województwem Podlaskim, w imieniu którego działał Zarząd Województwa Podlaskiego w osobach Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego i Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesławę Burnos. Umowa dotyczy dofinansowania (w wysokości 299 998,… Czytaj Dalej Powstanie nowy plac zabaw przy Przedszkolu Specjalnym SOSW w Sokółce

Klub „Senior +” otwarty dla wszystkich mieszkańców powiatu sokólskiego

Uroczyście otwarty 25 lutego 2020 r. Klub “Senior +” powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji oraz dofinansowaniu z rządowego Programu Wieloletniego “Senior +”. Całkowity koszt przebudowy obiektu to 900 tys. zł., 700 tys. pochodzi ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, 100 tys. zł z Programu Wieloletniego “Senior +” i 100 tys. zł z budżetu… Czytaj Dalej Klub „Senior +” otwarty dla wszystkich mieszkańców powiatu sokólskiego