Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów na kursy specjalistyczne w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

W związku z przyjęciem przez Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 21 lutego 2018 r. uchwały Nr 459/2018 zmieniającej  uchwałę Nr 444/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

Ruszył nabór kandydatów na zajęcia dodatkowe i kursy w ramach Projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”

Ruszył nabór kandydatów na zajęcia dodatkowe i kursy w ramach Projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” z dn. 7 lutego 2018 r. ogłosił 1. edycję naboru kandydatów na określone poniżej formy wsparcia objęte ww. projektem: – zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z języka angielskiego, – zajęcia […]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe, dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz kursy specjalistyczne w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją  projektu pn.: „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności […]

Powiat Sokólski realizuje projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

Powiat Sokólski realizuje projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Całkowita wartość […]

Podpisanie umowy na realizację projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”

W dniu 23 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Starosta Sokólski Piotr Rećko i członek Zarządu Powiatu Alicja Rysiejko podpisali w imieniu Powiatu Sokólskiego umowę na realizację projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III […]

Pomoc stypendialna w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” – Regulamin wraz z załącznikami (do pobrania)

Nasze działania w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” rozpoczynamy od wsparcia w zakresie pomocy stypendialnej, które skierowane jest na uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w przedmiotach zawodowych. W dniu 3 października 2017 r. Zarządu Powiatu Sokólskiego podjął uchwałę Nr 392/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” realizowanego  w […]

Kompetentni i wykwalifikowani

Powiat Sokólski informuje, że w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. przystępuje do realizacji projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności […]