Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”

25 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej do oceny dokumentacji rekrutacyjnej i ustalenia list rankingowych dla poszczególnych form wsparcia w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III […]

Przyznano kolejne stypendia naukowe w ramach projektu „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”

W dniach 12 i 16 października br. kolejno w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce i Zespole Szkół w Suchowoli w związku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej uroczyście wręczono stypendia naukowe w ramach realizowanego przez Powiat Sokólski projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”. W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o pomoc stypendialną, Starosta Sokólski […]

Wyposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”

11 października 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej przedstawiciele Zarządu Powiatu Sokólskiego w osobach Piotra Rećko Starosty Sokólskiego i Krzysztofa Szczebiota Członka Zarządu Powiatu podpisali umowę z Grzegorzem Zalewskim Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej w Sokółce na przekazanie wyposażenia dwóch pracowni dydaktycznych […]

Informacja o wydłużeniu terminu naboru kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” – II edycja

  Powiat Sokólski informuje, że w związku z ogłoszonym w dniu 18 września 2018 r. naborem kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” – II edycja, decyzją Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 26 września 2018 r. wydłuża termin składania […]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” – II edycja

Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją  projektu pn.: „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności […]

Ruszyła II edycja naboru wniosków na pomoc stypendialną w ramach projektu pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”

Ruszyła II edycja naboru wniosków na pomoc stypendialną w ramach projektu  pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” Powiat Sokólski informuje, że z dn. 4 września br. rozpoczął się nabór wniosków na wsparcie w zakresie pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2018/2019 w ramach realizacji projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”, skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w przedmiotach zawodowych. […]

Projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

Projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” Od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Powiat Sokólski realizuje projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności […]

Rusza II edycja naboru wniosków na pomoc stypendialną w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” – Regulamin wraz z załącznikami (do pobrania)

Nasze działania w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczynamy od naboru wniosków na wsparcie w zakresie pomocy stypendialnej, które skierowane jest na uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w przedmiotach zawodowych. W dniu 29 sierpnia 2018 r. Zarządu Powiatu Sokólskiego podjął uchwałę Nr 527/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej […]