Ochrona danych osobowych w zakresie realizacji projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” w związku z wejściem w życie przepisów RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją przez Powiat Sokólski projektu pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI” i potrzebą spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. […]

Ochrona danych osobowych w zakresie realizacji projektu „KOMPETENTNI i WYKWALIFIKOWANI” w związku z wejściem w życie przepisów RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) w […]

Trwają zajęcia w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

Odwiedziliśmy uczniów Zespołu Szkół  Zawodowych biorących udział w  zajęciach dodatkowych odbywających się w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”, którego beneficjentem jest Powiat Sokólski. Gościliśmy na zajęciach prowadzonych przez nauczyciela – dyrektora  szkoły, Grzegorza Zalewskiego.     Panie Profesorze, czego dotyczą zajęcia? Dzisiejsze warsztaty ICT poświęcone zostały budowie komputera, a więc demontażowi i późniejszemu montażowi podzespołów […]

Trwają zajęcia w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

W środę odwiedziliśmy uczniów Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej biorących udział w  dodatkowych zajęciach wyrównawczych, odbywających się w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”, którego beneficjentem jest Powiat Sokólski. Gościliśmy na zajęciach prowadzonych przez nauczycielkę Joannę Krahel.     Pani profesor, czego dotyczą dzisiejsze zajęcia? Tematyką zajęć jest poznanie podstaw i rozszerzenie […]

Trwają zajęcia w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

    W ramach promocji i monitorowania projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” w tym tygodniu odwiedziliśmy uczniów Zespół Szkół w Suchowoli, kształcących się na kierunku technik handlowiec by zobaczyć, jak radzą sobie na dodatkowych zajęciach wyrównawczych z przedmiotu zawodowego „pracownia sprzedaży”. Zajęcia prowadzi pan profesor Bolesław Budzisz, który opowiedział pokrótce jaki jest zakres przedmiotowy zajęć oraz […]

Ruszyły zajęcia w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

We wtorkowe popołudnie gościliśmy w Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, w którym od początku kwietnia odbywają się zajęcia dodatkowe z języka angielskiego prowadzone w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”, którego beneficjentem jest Powiat Sokólski. Na temat zajęć i projektu rozmawialiśmy z panią Klaudią Kmon–Ciuruk – prowadzącą zajęcia z języka angielskiego.     Co […]

Ruszyły zajęcia w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

Ruszyły zajęcia w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” W poniedziałkowe przedpołudnie odwiedziliśmy uczniów Branżowej Szkoły Nr 3  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce, biorących udział w  dodatkowych zajęciach wyrównawczych, odbywających się w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”, którego beneficjentem jest Powiat Sokólski. W tym dniu mogliśmy gościć na zajęciach z przedmiotu zawodowego – technologia […]

Ruszyły zajęcia w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

Z początkiem kwietnia w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe ruszyły zajęcia dodatkowe z jęz. angielskiego i technologii informacyjno–komunikacyjnych (ICT) oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Zajęcia prowadzone są w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”, którego beneficjentem jest Powiat Sokólski. 11 kwietnia mieliśmy okazję gościć w ZSR im. mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala […]