Podsumowanie projektu pn. ”Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”.

Od 9 maja do 31 grudnia 2016 roku trwa realizacja dużego projektu pn. ”Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych. Otrzymane przez Powiat Sokólski dofinansowanie ma na celu przeszkolenie nauczycieli z Białorusi z zakresu doświadczania świata, integracji sensorycznej oraz terapii biofeedback, zorganizowanie pobytu integracyjnego dla uczniów z Białorusi a także pomoc w przeprowadzeniu remontu pomieszczeń […]

Ostatnia część szkolenia „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce po raz kolejny gościł kadrę pedagogiczną ze Specjalnej Szkoły z Internatem nr 2 dla dzieci z Wadami Wzroku w Mołodecznie w ramach realizacji projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” współfinansowanego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, […]

Nauczyciele z Mołodeczna ponownie w Sokółce

Powiat Sokólski realizuje projekt pn. „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”, w ramach środków przyznanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016., w którym udział biorą nauczyciele i podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce oraz nauczyciele i wychowankowie Specjalnej Szkoły z Internatem nr 2 dla Dzieci z […]

Szkolenie nauczycieli z Mołodeczna

To już III etap realizacji projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” realizowanego przez Powiat Sokólski w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Ponownie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce gościmy nauczycieli ze Szkoły Specjalnej z Internatem Nr 2 dla Dzieci z  Wadami Wzroku w Mołodecznie, którzy dzisiaj wzięli […]

Pożegnania nadszedł czas…

W dniach 26-30 września 2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, w ramach w projektu pn. „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków przyznanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016, przebywali wychowankowie oraz opiekunowie ze Specjalnej Szkoły z Internatem nr 2 […]

Kolejny dzień zwiedzania podlasia przez Młodzież z Mołodeczna

28 września goście ze Specjalnej Szkoły z Internatem nr 2 dla Dzieci z Wadami Wzroku w Mołodecznie, wraz z grupą opiekunów i wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce zwiedzali Augustów. W programie wycieczki zaplanowano m.in. zwiedzanie Muzeum Kanału Augustowskiego, rejs statkiem do Studzienicznej oraz krótkie zwiedzenie Kaplicy na wyspie. Uczestnicy […]

Młodzież z Mołodeczna zwiedza podlasie

27 września, podczas drugiego dnia pobytu w Polsce, goście ze Specjalnej Szkoły z Internatem nr 2 dla Dzieci z Wadami Wzroku w Mołodecznie, wraz z grupą wychowanków i opiekunów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce zwiedzali Białystok i okolice. W programie wycieczki zaplanowano m.in. spacer przez Park Planty, ogród przy Pałacu […]

Powitanie Młodzieży z Mołodeczna

Wczoraj (26 września) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce odbyło się powitanie młodzieży ze Specjalnej Szkoły z Internatem nr 2 dla dzieci z Wadami Wzroku w Mołodecznie w ramach projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” ze środków przyznanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z konkursu „Polska Pomoc Rozwojowa 2016”. […]