Projekt pn. ‘’Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce’’.

  Projekt pn. ‘’Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce’’. W dniu 31 grudnia 2018r podpisano umowę pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Piotra Rećko- Starostę Sokólskiego i Jerzego Białomyzego- Członka Zarządu Powiatu Sokólskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 802 067,83 zł. Wartość dofinansowania wynosi 518 678,38 zł W ramach projektu zostaną wykonane prace… Czytaj Dalej Projekt pn. ‘’Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce’’.