Projekt pn. ‘’Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim’’

W dniu 18 grudnia 2018r. została  zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Piotra Rećko- Starostę Powiatu Sokólskiego i Jerzego Białomyzego- Wicestarostę Powiatu Sokólskiego o dofinansowanie Projektu pn. ‘’ ’Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim’’ Całkowita wartość Projektu wynosi 2 020 664,99 zł. Wartość dofinansowania – 1.717. 565, 24 zł W ramach projektu zostanie… Czytaj Dalej Projekt pn. ‘’Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim’’