Cele projektu „Gminy – aktywni członkowie społeczności”

  Celem projektu „Gminy – aktywni członkowie społeczności”, realizowanego w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, Priorytet 4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej, jest zapewnienie zintegrowanej i lepszej jakości administracji publicznej i usług publicznych dla wzmocnienia rodziny. Obecna współpraca transgraniczna jest utrudniona ze względu na brak znajomości tematyki… Czytaj Dalej Cele projektu „Gminy – aktywni członkowie społeczności”