Praktyki i staże dla uczniów

Powiat Sokólski rozpoczął realizację projektu „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”. Projekt dotyczy organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski oraz dla nauczycieli albo instruktorów praktycznej nauki zawodu z tych szkół. Praktyczna nauka zawodu ma podnieść umiejętności i kwalifikacje osób biorących udział w […]

Praktyki i staże dla uczniów

Powiat Sokólski realizuje projekt „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”. Jego celem jest organizacja staży i praktyk dla 249 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski oraz dla 5 nauczycieli albo instruktorów praktycznej nauki zawodu z tych szkół. Praktyczna nauka zawodu […]

Rusza rekrutacja do projektu „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”

Rusza rekrutacja do projektu „Uczniowie i nauczyciele Powiatu sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”.  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20120 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 1 września 2016 r. do 31 czerwca 2018 r. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Powiatu […]